STM:n tuki Elämänkeittiö-hankkeelle

 

ADRA Finland sai sosiaali- ja terveysministeriön 75 000 euron avustuksen

valtakunnalliselle Elämänkeittiö-nimiselle hankkeelleen vuodelle 2018.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa edelleen säätiön ruoka-apu toimintaa, luoda sen yhteyteen lisää asiakaskunnan voimaannuttamiseen tähtääviä liitännäistoimia ja yhtenäistää ruoka-avun toimintamallit eri puolilla maata.

ADRA Finland oli yksi kolmesta sosiaali-ja terveysministeriön tätä tukimuotoa saaneista järjestöistä. Muut tuen saajat olivat Samaria rf ja Suomen Punainen risti.

Hankkeessa on mukana myös ohjausta terveellisiin elämäntapoihin, ravintotottumuksiin ja hyvinvointiin. Siihen liittyvästä toiminnasta vastaa ETRA-liitto ry.

2018-01-30T13:02:29+00:00