Apua pohjoisen Vietnamin kylille

ADRA Finland sai Suomen ulkoasiainministeriöltä 390 000 euron hanketuen köyhien, Vietnamin pohjoisosan vuoristoseuduilla Cao Bangin provinssissa olevien etnisten vähemmistöryhmien asuttamien kylien kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on auttaa kyläläisiä kehittämään elinkeinojaan, hyödyntämään luonnonvarojaan ja parantamaan elintasoaan. ADRA Finlandin kumppanina kolmivuotisessa hankkeessa on paikallinen ADRA Vietnam. ADRA Finland teki hankkeeseen liittyvän tarkastusmatkan maaliskuussa. Säätiön edustajat Heimo Lempinen ja Ari Pappinen neuvottelivat paikallisten viranomaisten ja kylien edustajien kanssa sekä tapasivat ja haastattelivat paikallisia kohdealueen ihmisiä. Tavoitteena oli saada käsitys hankealueen ihmisten tilanteesta sekä siitä, miten ADRA Finland voi parhaiten olla mukana hankkeen toteutuksessa ja tuoda lisäarvoa alueen yleiseen kehittämiseen. Matka sisälsi yhteistyöpalavereja ja tapaamisia ADRA Vietnamin johdon sekä hankehallinnosta ja projektin käytännön toteutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa sekä vierailun Suomen suurlähetystössä Hanoissa. Mukana matkalla oli myös professori Pertti Pulkkinen Suomen Luonnonvarakeskuksesta (LUKE). Luonnonvarakeskus on mukana hankkeen asiantuntijatahona kuten myös Itä-Suomen yliopisto, jota hankkeessa edustaa professori Ari Pappinen.

2017-04-20T14:18:51+00:00