ERASMUS+ koulutti nuorison ohjaajia

ADRA Finland säätiö sai kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn rahoituksen ADRA Serbian koordinoimalle 11 maan keskeiselle nuorten koulutushankkeelle keväällä 2015. Hanke on osa EU:n ns. Erasmus+ Youth in action -ohjelmaa.

Erasmus+ -ryhmää koolla ruokapöydässä.

Pöydän päässä suomalaisryhmästä Merja Heikkilä ja Matti Rajala. Yhdeksänpäiväinen koulutus ”Let me show you a key to succes” -koulutus toteutui heinäkuussa Serbian Novi Sadissa ja antoi nuorille perustiedot non-formaalisesta oppimisesta ja ryhmädynamiikasta sekä valmisti heitä soveltamaan niitä omassa työssään nuorten parissa. Kurssille osallistui 30 nuorta. Suomesta kolmen henkilön kurssikiintiön muodostivat Matti Rajala, Merja Heikkilä ja Jasmin Levander. Matti Rajala Lahdesta kertoo, että kurssilla oli mukavaa, opetuspuoli laadukasta ja siellä opittiin paljon vapaamuotoisesta oppimisesta. – Saatiin kokea, että oppiminen voi olla myös kivaa ja osallistavaa. Nuoriso-ohjausta ja ryhmädynamiikkaa tuli opeteltua ihan mukavasti, kommentoi Matti. Merja Heikkilä opettajana oli myös iloinen kurssin opetuspuolen annista. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Erasmus-projekteista ilmoitetaan nopealla aikataululla, 1–2kk etukäteen. Projekteihin valitaan osallistujia yleensä eri maista, yleensä kolme kustakin maasta. Tietoa Erasmus+ -asiasta löytyy nettisivuilta. Suomenkielisiltä sivuilta Facebookissa lisää asiaa.

ADRA Finlandille Erasmus+ -koulutukset ovat yksi osa nuorten kansainvälisyyskasvatustyötä.

2017-05-04T11:58:59+00:00