Loading...
Kotimaan työ2017-05-04T11:58:58+00:00

ADRA Finlandin kotimaantyöhön kuuluu tällä hetkellä eri puolille Suomea suuntautuvien vähävaraisten avustustapahtumien ns. Iloinen Mieli -tilaisuuksien järjestäminen, maahanmuuttajien tuki- ja kotouttamistyö yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa, Helsingissä toimiva HappyHand – second hand myymälä ja toimintakeskus sekä erilaista nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää toimintaa.

HappyHand on hyväntekemisen paikka. Se järjestää erilaisia avustustapahtumia ja elämänlaatuun ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä tilaisuuksia. Vapaaehtoisille se tarjoaa tilaisuuden palvelle kanssaihmisä ja tehdä hyvää.

Levähdyspaikka arjen keskellä.

Lisätietoja

Maahanmuuttajien tukityö

ADRA Finland on säätiöksi organisoinnin jälkeen toiminut aktiivisesti erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien auttamiseksi ja kotouttamiseksi suomalaisen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajien tukityö

Lisätietoja

Iloinen Mieli -tapahtumaa

ADRA on järjestänyt vuosittain 20-30 Iloinen Mieli -tapahtumaa eri puolilla Suomea. Usein ne järjestetään yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen ja myös Adventtikirkon paikallisseurakuntien kanssa.

Iloinen Mieli -tapahtumaa

Lisätietoja

ADRA Finlandin työ käynnistyi aikanaan suomalaisten vähävaraisten auttamistarpeesta. Perinteiset Itä- ja Pohjois-Suomen avustuskiertueet ovat tänään muuttuneet eri puolille Suomea suuntautuviksi Iloinen Mieli -avustustapahtumiksi.

Näitä tapahtumia on järjestetty vuosittain n. 15-25 eri puolilla Suomea jo noin kahdenkymmen vuoden ajan. Tapahtumiin on osallistunut vuosittain noin 6 000-7 000 ihmistä.

Lisäksi ADRA Finland on yhteistyössä Suomen Adventtikirkon paikallisseurakuntien kanssa avustanut eri paikkakuntien vähävaraisia, tarvitsevia ihmisiä niin, että sen kautta on vuosittain saanut apua kaikkiaan noin 33 000 – 38 000 suomalaista. Asiakkaina on usein toimeentulotuen varassa eläviä kansalaisia sekä myös yksinhuoltajia, opiskelijoita ja yhä enenevässä määrin maahanmuuttajia.

ADRA Finland on ollut mukana jakamassa EU-ruokaa vähävaraisille ruoka-apujärjestelmän käynnistymisestä, 1990-luvulta lähtien.
EU:n ruoka-avusta tulikin 1990-luvulla miltei “virallinen” osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Noin 30 kansalaisjärjestöä tai yhteisöä on toiminut vuosittain avun jakana Maaseutuviraston hallinnoidessa järjestelmää.
Ruoka-apua on kiloissa mitattuna jaettu vuosittain n. 100 000 kiloa.
Vuonna 2015 ADRA Finland haki ja sai Maaseutuviraston kumppaniorganisaation statuksen.

Säätiö on ollut mukana järjestämässä ja tukenut lasten varoillaan lasten ja nuorten leirien järjestämistä.

Löytää lisätietoja täältä.