Loading...
Maahanmuuttajien tukityö2017-05-04T11:58:58+00:00

ADRA Finland on säätiöksi organisoinnin jälkeen toiminut aktiivisesti erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien auttamiseksi ja kotouttamiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Säätiö ja sen eri puolilla maata (Adventtikirkon paikallisseurakunnissa) toimivat paikallisadrat kuin myös Adventtikirkon kansainvälinen työ ovat toimineet maahanmuuttajatyössä vuosina 2010-2015 seuraavasti:

  • ADRA Finlandin maahanmuuttajien tukihenkilökoulutus vuonna 2011 Helsingissä. Neljän päivän koulutus. Osallistujia 40 henkeä.
  • Maahanmuuttajien tukikeskustoiminnan suunnittelun käynnistäminen vuonna 2013. Säätiön henkilökuntaa oli töissä Tukholman Crossroads-keskuksessa oppimassa käytännön työtä.
  • Soup kitchen -toiminnan aloittaminen vuonna 2013 Annankadulla Helsingissä kirkon kansainvälisen työn vapaaehtoisvoimin. Soppakeittiö on ruokkinut joka sunnuntai noin 30-70 vähävaraista, joista valtaosa maahanmuuttajia.
  • ADRA Finland ja Adventtkirkon kansainvälinen työ ovat olleet järjestämässä vuosina 2013-2015 kolmea maahanmuuttajien erityisviikonvaihdetta (Lahti, Kaarina, Tampere). Tilaisuudet ovat koonneet yhteen kukin satoja maahanmuuttajia. Tilaisuuksissa on ollut konsertteja, ilmainen ruokailu, leikkejä, pelejä yms.
  • Vuonna 2014 ADRA Finland käynnisti selvityksen Muukalaisena Helsingissä – Tukipalveluista kotoutumiseen – Ulkopuolisesta suomalaiseksi. Tutkimus viranomaisten, kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan roolista, toiminnasta ja tavoitteista haavoittuvien maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen edistämisessä Helsingissä.

Laajamittainen selvitys valmistui alkutalvesta 2016.

  • Paikallisadrat ovat järjestäneet useita EU-ruokajakoja vuosittain eri puolilla maata. Apua näistä ovat saaneet sadat maahanmuuttajat.
  • Kuusamon paikallisadra käynnisti syksyllä 2016 oman kielikerhon Kuusamoon saapuneille pakolaisille. Paikallisadra on toiminut yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja SPR:n kanssa. Kokoontumiskertoja kurssilla on 30.
  • Adventtikirkon seurakunnat ova myös järjestäneet maahanmuuttajille erilaisia aktiviteetteja, urheilutoimintaa, retkiä, juhlia yms. auttaakseen heitä kotoutumaan Suomeen.
  • ADRA Finland säätiö on toiminut yhteistyössä Luetaan yhdessä -verkoston kanssa ja organisoinut verkostolle ilmaiset tilat kielikoulutusta varten Helsingissä, Annankadulla.
  • ADRA Finland säätiö on kansainvälisen ADRAn osana toiminut maahanmuuttajatyössä ja tukenut varoillaan pakolaisten auttamista Balkanilla.