Loading...
Missiomme2017-05-04T11:58:58+00:00

KOTIMAASSA

 • Köyhyyden vähentäminen

 • Syrjäytymisen ehkäiseminen

 • Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen

KEHITYSMAISSA

 • Toimija Suomen kehityspoliittisten päämäärien ja YK:n kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

HALUATKO LAHJOITTAA?

Tavoitteena voimaantuminen

ADRA Finlandin tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä ja sitä kautta yhteiskuntaa. Käytännön auttamis- ja kehitystyön lähtökohta on ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen, kannustaminen ja luottamus. Sen seurauksena ihminen haluaa toimia vastuullisesti ja luottamuksen arvoisesti. Arvostus synnyttää toivon ja halun pyrkiä eteenpäin.

VAHVUUDET

 • Osa kansainvälistä vuodesta 1956 asti toiminutta kansainvälistä avustusjärjestöverkostoa, yksi 130 maatoimistosta (ADRA Internationalilla on konsultatiivinen status YK:ssa, 1977).

 • Vaikuttaa ja toimii sekä kehitysmaissa että vahvasti kotimaassa.

 • Pieni toimisto – pienet kulut – paljon vapaaehtoisia – iso vaikutus.

 • Toimii ruohonjuuritasolla – myös itse paikan päällä kohdemaissa – reagoi nopeasti avuntarpeeseen.

 • Ei valikoi – ei syrji ketään. Toimii kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta – auttaa kaikkia tarvitsevia.

 • Kansainväliset, eettiset periaatteet: läpinäkyvyys, avoimuus, laaduntarkkailu, valvotut raportointikäytännöt.

 • Pitkäjänteistä – ohjelmaperusteista – keskitettyä kehittämistyötä ja tukea koti- ja ulkomailla.

 • Laajat asiantuntijaverkostot käytettävissä. Yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, erilaisten kansainvälisten organisaatioiden, hallitusten ja myös eri uskontosuuntien ja kirkkojen välillä koti- ja ulkomailla.

 • Vuosittain kymmeniä vapaaehtoisia mukana projekteissa (opiskelijoita, eri alojen ammattilaisia kuten lääkäreitä, hoitajia, opettajia, rakentajia ja asiantuntijoita).