Loading...
Nepal2017-05-04T11:58:58+00:00

Kohdunlaskeuman ennaltaehkäisyhanke

Nepalilaisten naisten yleinen ja myös koko yhteiskunnan ongelma on naisten synnytysten jälkeinen kohdunlaskeuma.

Kohdunlaskeuma on yli miljoonan nepalilaisen naisen ongelma. Syitä on monia. Ensimmäisen lapsen saaminen teini-iässä, lasten suuri lukumäärä, lasten synnyttäminen lähellä toisiaan, raskausaikana ja lapsen synnyttämisen jälkeen tehty raskas työ, heikko ravitsemus jne.

Kohdunlaskeuma on vain osa laajaa ongelmaa. Se liittyy vatsanpohjan lihasten heikkouteen, joka on yhteydessä moniin muihin ongelmiin, virtsaamisvaivoihin, peräsuolen ulos pullistumiin ja kohdun poiston jälkeen usein jopa ohutsuolen valumiseen ulos leikkausaukosta.

Kohdunlaskeuma on pitkälti nepalilaiseen kulttuuriin liittyvä ongelma. Sitä on runsaasti sellaisilla alueilla, joissa naisten asema on heikoin.

Näillä alueilla koulunkäynti ja lukutaito ovat aikaisemmin olleet miesten etuoikeus ja naisten on odotettu tekevän kaikki raskaat työt sekä hoitavan maanviljelyksen ja eläinten ruokinnan.

Kaikkialla Nepalissa näkee naisia kantamassa selässään suuria puiden lehvistä koottuja taakkoja eläinten rehuksi. He kantavat jyvät jauhettaviksi ja jauhosäkit takaisin kotiin pitkin jyrkkiä vuorenrinteitä.

HALUATKO LAHJOITTAA?

Tuloksia

Hanke on ihmisoikeusperustainen, asenteita muuttava ja ongelmaa ennaltaehkäisevä hanke. Naisten syrjiminen, sukupuolten välinen eriarvoisuus, puutteet terveydenhoidossa ja kasvatuksessa ja vuosikymmenien välinpitämättömyys asiasta ovat osa niistä syistä, miksi Nepalissa kohdunlaskeuma on niin tavallinen. Viime kädessä on kysymys siitä, että maan naiset eivät itse voi päättää omista asioistaan, ei edes terveyteensä liittyvistä asioista. Hankkeessa halutaan vaikuttaa näihin asioihin.

Projekti pyrkii nepalilaisten terveydentilan parantamiseen ja kohdunlaskeuman ennalta ehkäisyyn

  • tukemalla nepalilaisia arvostamaan äitiyttä sekä suojelemaan etenkin juuri synnyttäneitä naisia.

  • antamalla neuvoja imettämisestä ja lastenhoidosta.

  • opettamalla oikeita nostomenetelmiä ja työtapoja.

  • ohjaamalla terveisiin elämäntapoihin ja ruokatottumuksiin.

  • kannustamalla savuttomaan ja päihteettömään elämäntapaan ilman AIDSin pelkoa.

Hankkeen keskeiset luvut vuonna 2015 olivat seuraavat:

232 terveys- ja opetusviranoimaista, 676 kyläterveydenhoitajaa, 363 terveystiedon opettajaa perehdytetiin kohdunlaskeuman syihin ja ennalta ehkäisyyn yli 20 paikkakunnalla. Näytetunnit järjestettiin 8821 yläkoulun ja lukion oppilaalle. Katudraamat tavoittivat yli 20 000 nepalilaista.

Hanke on kolmevuotinen, jossa kumppanina on paikallinen Scheer Memorial Hospital ja suomalaisena asiantuntijatahona ETRA-liitto ry.

0
Terveys- ja opetusviranomaista
0
Kyläterveydenhoitajaa
0
Terveystiedon opettajaa
0
On tavoitettu