Loading...
Vietnam 2017-05-04T11:58:58+00:00

Yhteisöjen kehittämishanke

Pohjoisessa Vietnamissa elää useita etnisiä heimoja hyvin alkukantaisissa oloissa äärimmäisessä köyhyydessä. Cao Bangin provinssissa Bao Lacin alueella Kiinan rajan läheisyydessä ADRA Finland käynnisti vuoden 2015 alusta yhdessä ADRA Vietnamin ja paikallisviranomaisen kanssa näiden kyläyhteisöjen kehittämishankkeen.

Tavoitteena on luoda parempaa elintasoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja opettaa kylien ihmisiä itse pitämään huolta elinkeinoistaan ja ajamaan omia asioitaan suhteessa paikallis- ja valtionhallintoon.

Tuloksia

Hanke on koulutushanke, jossa toimitaan läheisessä yhteydessä alueen viranomaisten kanssa kylien elinolojen parantamiseksi.

Myös paikalliset viranomaiset osallistuvat koulutuksiin yhdessä kyläläisten kanssa.

Hankkeessa perustetaan 15 kyläryhmää (CBO’s) ajamaan kyläläisten asioita.

Toiminnan piirissä on noin 7000 alueen asukasta välittömästi tai välillisesti. Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa hyvin myös muihin vastaaviin luonnonvaraisiin yhteisöihin ja niiden elinkeinojen ja toimeentulon kehittämiseen.

Hankekumppani ADRA Vietnamilla on pitkä kokemus syrjäisen ja köyhän Bao Lacin alueen kehittämistyöstä.