Vuoristoseikkailua ja hanketarkastusta pohjoisessa Vietnamissa

Melkoinen kilometrimäärä niin maalla kuin ilmassakin jäi taakse kun ADRA Finlandin tiimi, toiminnanjohtaja Heimo Lempinen ja hallituksen erityisneuvonantaja dos. Pertti Pulkkinen Luonnonvarakeskuksesta matkasivat Helsingistä hanketarkastusmatkalle, Istanbulin, Ho ChiMinh Cityn ja Hanoin kautta pohjoiseen Vietnamiin Cao Bangin provinssiin ja siellä Bao Lacin alueelle ADRA Finland paikallisena hankekumppaninaan ADRAVietnamin väki on Bao Lacissa toteuttanut viimeisten kolmen vuoden aikana yhteisöjen kehittämishanketta etnisten, kaukaisissa vuoristokylissä asuvien ihmisten kanssa. Kaikkiaan hankkeen vaikutuspiirissä ja välittöminä hyödynsaajina on ollut noin 7000 kyläläistä ja välillisesti lisäksi tuhansia muita ihmisiä.

Bao Lacin alue Cao Bangin provinssissa kuuluu maailman 62 köyhimmän alueen listaan. Täällä Kiinan rajan läheisyydessä asuvista 71 % elää köyhyysrajan alapuolella. Hankealue on viidenneksi köyhintä Vietnamin 63 provinssista.

Kyläklubit muutosagentteina

ADRA Finlandin, Sympatia-keräyksen ja Suomen ulkoministeriön rahoittama ja ADRA Vietnamin toteuttama hanke on kouluttanut 15 kyläryhmää ajamaan kyläläisten asioita ja kehittämään paikallisia elinkeinoja.

Kyläklubien kuukausikokouksissa on käsitelty kyläisten elämän kannalta keskeisiä asioita. Kyläläisten osanotto hankkeeseen on ollut lähes 100-prosenttista.

Kylien asukkaat ovat kärsineet monenlaisista terveysongelmista. Syynä on ollut huono hygienia ja puhtaan veden puute. Hankerahoituksella perustetun mikroluottorahaston avulla kyläläiset ovat investoineet tarpeellisiksi kokemiinsa vedenpuhdistuslaitteisiin ja vesisäilöihin keskimäärin 70 prosenttia tarvittavasta rahasta lopun tullessa lainana rahastolta.

Näin kyliin on saatu myös kauan kaivatut toiletit yli 500 taloudelle (aiemmin kyläläiset tekivät tarpeensa puron varsille), energiaasäästävät kaasusliedet (asumusten sisällä ja oviaukoissa savuavat nuotiot ovat hengityselinsairauksien suurimpia aiheuttajia), suihkut ja uusia karjasuojia pois talojen alakerroksesta. Kyläläiset ovat myös osallistuneet oman kylätalonsa rakentamiseen.

Biolannoitteen teosta naisten asemaan

Hankeessa on panostettu vahvasti koulutukseen. Pääpaino on ollut elinkeinojen kehittämisessä, kuten esimerkiksi mädätetyn biolannoitteen valmistuksen opettamisessa tai karjanhoidossa.  Kyläläiset ovat oppineet hyviksi havaittuja eläintenhoitomenetelmiä ja nähneet, että terveydentila paranee kun eläimet siirretään ihmistiloista erillisiin suojiin. Kyläklubien tapaamisissa on keskusteltu myös perheasioista, nuorten tulevaisuudensuunnitelmista ja mahdollisuuksista jatkaa vanhempien työtä tiloilla, naisten asemasta ja suhteista paikallishallintoon.

Ilmastonmuutos ja sen uhka on erityisen konkreettinen näissä Vietnamin kohdekylissä. Maanvyörymät ja eroosio sekä erittäin sensitiiviset viljelyolosuhteet  näissä yhteisöissä, joissa ollaan muutenkin toimeentulon rajoilla tekevät elämän haasteelliseksi.

Hankkeessa tehty loppuarviointi on vielä kesken, mutta väliarvioinnit ja omat haastettelut osoittavat, että kylien väki kokee hankkeen tuoneen kylille uusia mahdollisuuksia toimeentuloon. Asukkaiden terveydentila on parantunut, kyläläisten sitoutuminen ajamaan kyliensä asiaa näkyi kaikkialla hyvin vahvana ja tulevaisuususko oli korkealla. Erityisenä vaikeutena koettiin nuoren sukupolven tilanne. Miten saada nuoret perheet pysymään karuilla seuduilla, on keskeinen tulevaisuuden kysymys.

Oppia paikallishallinnollekin

ADRA Finlandin matkatiimi osallistui kyläisten haastatteluihin, vieraili heidän kodeissaan, tapasi paikallisia viranomaisia sekä oli mukana hankkeen päätös- ja ns. hand-over tilaisuudessa Bao Lacissa. Monitorointireissu tuli ikuistettua myös videolle. Se saadaan Youtubeen lähiaikoina.

Kaukaisimpiin Bao Lacin kyliin ei ole teitä. Sen vuoksi kenttätiimi matkusti moottoripyörillä kymmeniä kilometrejä. Joen ylitys hataraa riippusiltaa pitkin toi jännitystä mukaan. Matkan kohokohtana oli hankkeen päätös ja luovutustilaisuus.

Tilaisuudessa puhunut paikallisen kansankomitean puheenjohtaja Nguyen Ich Chanh kertoi hankkeen opettaneen alueen paikallishallinnolle paljon uusia asioita, joita he haluavat tukea ja jatkaa. Hanke luovutettiin kansakomitean naisten unionin vastuulle.

Tilaisuudessa palkittiin kyläklubien vetäjiä. Heimo Lempinen ADRA Finlandista totesi, että hanke on osoittanut vahvasti yhdessä tekemisen voiman. Juuri se, että että alueen ihmiset ovat niin voimallisesti sitoutuneet hankkeeseen pitkäjänteisesti on ollut sen menestymisen salaisuus, sanoi Heimo.

ADRA Finland jatkaa yhteistyötä ADRA Vietnamin kanssa jatkossakin. Seuraavaksi Bao Laciin on jo tulevana keväänä lähdössä Tampereen kristillisen koulun  NYT-kehityskasvatuskerho.  Siinä on mukana niin oppilaita kuin heidän vanhempiaankin. Kerho kasvattaa osaltaan uutta ADRA sukupolvea muuttamaan maailmaa. Matkalla he pääsevät auttamaan kyläläisiä heidän arkisissa asioissaan ja tekemään pieniä apu- ja korjaustöitä samalla kun reissu sisältää myös rentoutumista ja nähtävyyksiä.