Kotimaan vähävaraisten auttamistyön ADRA Finlandin edeltäjä Suomen Adventtikirkon avustuspalvelu ADA aloitti vuonna 1968. Silloin tehtiin ensimmäinen avustusmatka Itä- Ja Pohjois-Suomeen.

Kotimaan työn painopiste olikin pitkään Pohjois ja Itä Suomen avustustarvikejakeluissa sekä Venäjän Karjalan auttamisessa. Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä esiintyneet ruoka- ja vaateaputarpeet käynnistivät avustukset Suomesta Baltiaan ja Venäjän Karjalaan. Entisen Jugoslavian alueella, sen etnisessä kriisissä ADRA Finland oli myös merkittävä humanitaarisen avun toimittaja.

Tänään säätiö on valtakunnallinen ruoka-avun jakaja. Yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa se jakaa EU-ruokaa, pyörittää soppa- tai aamupuurokeittiöitä noin 30 paikkakunnalla Suomessa. Vuosittain jaetun EU-ruoan määrä on noin 100 000 kg.

Säätiö on Ruokaviraston kumppanuusjärjestö sekä Kotimaisen avustustyön liiton jäsen.

Kotimaan avustustyössä ADRA Finland on tullut tunnetuksi myös 1990-luvulla käynnistyneistä, vuosittaisista Iloinen Mieli -avustustapahtumista eri puolilla maata. Tapahtumissa jaetaan ilmaiseksi vaatetavaraa, leluja, kirjallisuutta ja kodintekstiileitä sekä annetaan EU-ruokakassi ja ilmainen ateria.Usein tapahtumien yhteydessä on mahdolisuus maksutomaan hartiahierontaan ja verenpaineenmittaukseen.

Yhteistyössä kuntien sosiaalitointen ja/tai Adventtirkon paikallisseurakuntien kanssa näitä tapahtumia ADRA järjestää vuosittain 20-30.  Lähes kahdenkymmen vuoden ajan Iloinen Mieli -tapahtumiin on osallistunut vuosittain 4000-7000 ihmistä. Kaikkiaan säätiön apua saa vuosittain 33 000 – 40 0000 suomalaista. Asiakkaina on usein sekä toimeentulotuen varassa eläviä kansalaisia että myös yksinhuoltajia ja maahanmuuttajia.

Avustustapahtumista ja säätiön alueellisten yhteistyökumppanien

ruokajakeluista tiedotetaan Ajankohtaista-osiossa.

Säätiö on kehittänyt ruoka-aputyön välineeksi niin sanotun Elämänkeittiö -hyvinvointikonseptin.Sillä tuetaan ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänmuutosta. Konsepti on malli ja motivaattori sekä työkalu ihmisten hyvinvoinnin kasvukierteen käynnistämiseen ja vahvistamiseen. Vuoden 2019 aikana säätiö julkaisee Elämänkeittiö-koulutuspaketin ruoka-aputyössä toimiville.

Maahanmuuttajien kotoutumistyössä säätiö on edistänyt niin sanottua UUSI ME -ajattelua.

Vuonna 2016 se julkaisi laajan selvityksen kotouttamistyöstä.

Uusi me -koko kaupunki kotoutumassa –selvitys nostaa esiin yhteiskunnan sosiaalisen koheesion keskeisen tarpeen.  Se korostaa eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta edistävää kotoutumispolitiikkaa ja maahanmuuttajien toimintakyvyn edistämistä unohtamatta sekä esittelee kotoutumisen hyviä käytäntöjä eri puolilta maailmaa.

Selvitys on luettavissa ohessa:

.pdf

Nuorten ohjaaminen sosiaaliseen palvelutyöhön koti- ja ulkomailla on säätiön keskeinen toimintamuoto syrjäytymisen ehkäisyssä. Säätiö on ollut järjestämässä myös tämän tavoitteen mukaisia kesäleirejä tai tapahtumia.

Ne vahvistavat syrjäytymisvaarassa olevien lasten  ja nuorten asemaa laajentamalla heidän ihmissuhteitaan toistensa ja myös ulkomaalaisten nuorten kanssa.  Tapahtumat avaavat heille uusia näkökulmia, motivoivat oppimaan vieraita kieliä ja jatkamaan ystävyyssuhteita myös leirien jälkeen.

Vuonna 2019 säätiö on käynnistämässä erityisen nuorten  riskikäyttäytymistä ehkäisevän hankkeen Pirkanmaalla.