KENIA PÄÄKOHDEMAANA

ADRA Finland on toiminut Länsi-Keniassa jo 1990-luvulta lähtien. Terveydenhoito, koulutus, elinkeinojen kehittäminen  ja vammaisten aseman parantaminen ovat olleet työn keskiössä.

ADRA Finlandin paikallisina hankekumppaneina Keniassa ovat olleet pitkään Kendu Adventist Hospital Kendu Bayssä, Baratonin yliopisto Eldoretissa sekä viime vuosina paikallinen kansalaisjärjestö COMID (Community Initiative for Development).

OHJELMAT

Community Based Rehabilitation (CBR) – työssä  eli vammaisten yhteisöpohjaisessa kuntoutuksessa kyse on kokonaisvaltaisesta toimintamallista, jossa yhdistyy terveys, kasvatus, toimeentulo ja sosiaaliset suhteet ja voimaannuttaminen.  

CBR-ajattelulla tarkoitetaan kuntoutuksen kehittämistä kohti vammaisten lähipalveluja ja työtä vammaisten ihmisten osallisuuden edistämiseksi niissä yhteisöissä missä he elävät.

Yleistavoitteena ADRA Finlandin työssä ovat vammaisten osallisuus ja ihmisoikeudet. Samalla pyrimme vastaamaan vammaisten ihmisten erityistarpeisiin leikkaustoiminnan, kuntoutuksen ja lääkityksen avulla.

Tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja sen instituutioita kuten koululaitos ja terveydenhuolto. Sitten voimme kohentaa vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan täysivertaisina jäseninä.

Vammaisten ihmisten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen on yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä ja se on myös yksi Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaavista teemoista. Suomella on kansainvälisesti hyvä maine vammaistyössä.

Vammaistyössämme  olemme mm.

 • Tehneet laajan kartoituksen vammaisten asemasta Länsi-Keniassa ja sen yhteisöissä,
 • Rakentaneet uuden leikkaussaliyksikön Kendu Adventist Hospitaliin erityisesti vammaisten leikkauksia varten.
 • Leikanneet ja hoitaneet suomalaisten huippukirurgien vapaaehtoistyönä (ns. Surgical Safaries) n. 1200 nuorta vammaispotilasta.
 • Perustaneet vammaisia kuntouttavan klinikan Kabondon aluesairaalaan ja ylläpitäneet sitä vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2019 säätiö rakennuttaa sairaalan yhteyteen uuden vammaisklinikkarakennuksen.
 • Hankkeen kuntoutusosioon on osallistunut lähes 2000 vammaista lasta tähän mennessä.
 • Kouluttaneet laajasti paikallista terveydenhoitoväkeä, lääkäreitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, viranomaisia, uskonnollisia johtajia ja kyläpäälliköitä sekä vammaisten lasten vanhempia oikeusperusteiseen vammaisajatteluun.
 • Osa koulutuksista on toteutettu Suomessa, osa Keniassa.
 • Kustantaneet noin parillekymmelle lapselle perus- ja yläasteen sekä osalle myös lukioasteen koulutuksen ns. Bright Future-projektissa.
 • Käynnistäneet vammaisten työllistämistä edesauttavan elinkeinojen kehittämistyön eli ns. Livelihood- hankkeen.
 • Vuonna 2019 säätiö käynnisti vammaisohjelman osana hankkeen vammaisten varustamiseksi vahvistamaan sosiaalista asemaansa Homa Bayn maakunnassa.
 • Lisäarvona vammaisohjelmassa on ollut lukuisten suomalaisten terveydenhoidon ammattilaisten ja -opiskelijoiden sekä muiden vapaaehtoisten suuriarvoinen ja tunteja laskematon työ.

Vammaistyömme sai merkittävää huomiota Suomessa vuonna 2013 kun TV 1 teki Kenian leikkaussafareista  ja niiden vetäjäjästä, ylilääkäri Tapio Hakalasta puolen tunnin TV-ohjelman. Sen näki puoli miljoonaa suomalaista.

Elinkeinojen kehittämis- ja työllistämistyö on nuorten työttömien sekä vammaisten elinkeinojen pitkäjänteinen kehittämishanke Länsi-Keniassa Kendu Bayn ja Homa Bayn alueella.

Hankessa on tällä hetkellä noin 50 yritysryhmää. Kussakin ryhmässä on noin 15-25 jäsentä. Yrityskoulutuksen on vuoteen 2019 mennessä käynyt noin 1700 nuorta.

Tarkoituksena on kouluttaa nuorten ja vammaisten ryhmät harjoittamaan pienimuotoista elinkeinotoimintaa.  Hanke antaa koulutuksissa mukana oleville perustiedot oman elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja itse itsensä työllistämiseen.  

Koulutus sisältää mm. taloushallintoa, markkinointia, liiketoimintasuunnittelua ja organisaatiojohtamista. Peruskoulutuksen lisäksi ryhmille on tarjolla jatkokoulutusta ja erikoistumiskoulutusta.

Tavoitteena on saada ryhmät ja niiden liiketoiminnot kestävälle pohjalle tukemalla ja seuraamalla niiden kehitystä mahdollisimman pitkälle.

TULOKSIA

Hanke on työllistanyt suoraan jo noin tuhat henkeä antaen välillisesti lisätuloja paljon laajemmalle ihmisryhmälle.

Koulutetut yritysryhmät toimivat samalla roolimalleina toisille nuorille.  Hanke on ollut monelle nuorelle lähtölaukaus pyrkiä eteenpäin elämässä. Se on myös osoittanut kuinka koulutuksella voidaan motivoida osallistujia yrittämään ja antamaan parastaan.

Ryhmät voivat saada hankkeen kautta mikrolainoja toiminnan alkuvaiheessa. Hankkeen yhteydessä on syntynyt esim. mopotaksifirma, aasien vedenkuljetusyritys, kanaloita, kauneussalonki, autopesula, veitsenteroitusyritys, erilaisia viljelyksiä yms.

Kendu Bayn ja Homa Bayn alueella 26 koulussa käynnissä oleva hanke tähtää ala-asteen ja yläasteen oppilaiden elämäntaitojen kehittämiseen viidellä elämän osa-alueella.

 • Säästäminen
 • Yrittäjyys
 • Koulumenestys
 • Sosiaalinen vastuu

Tuloksia

Hankkeessa ennen kuivat koulujen pihat on muutettu kukoistaviksi puutarhaviljelyksiksi.  Oppilaat on opetettu perustamaan ja pitämään huolta viljelyksistä. Viljelykset ovat tuottaneet runsasta satoa niin, että ruoan puutteesta ennen kärsineissä kouluissa on nyt vihanneksia ja hedelmiä omaan tarpeeseen ja myös myyntiin yllin kyllin.

Osassa kouluja oppilaat ovat tuotannon myyntituloilla voineet kustantaa myös niiden oppilaiden koulumaksut, joilla ei siihen olisi muuten mahdollisuutta. Näin hanke on kasvattanut sosiaalista vastuullisuutta ja toisista huolehtimista.

Kenian Postipankin kanssa yhteistyössä jo 400 koululaiselle on avattu oma säästötili säästäväisyyskasvatuksen ja koulumaksujen keräämisen tueksi.

Hankkeen ajatukset ja esimerkki on myös levinnyt lasten kautta heidän koteihinsa ja ympäröiviin kyliin sekä synnyttänyt voimaantumista että yrittäjyyttä jo kymmenissä kylissä.

Säätiön viime vuosien kehitysyhteistyön kohdemaita ovat olleet myös Vietnam ja Nepal.  Uusia maa-avauksia valmistellaan paraikaa.

ADRA Finland on tukenut pitkään suomalaisten nuorten kehityskasvatusta ja sosiaaliseen vastuuseen ohjaamista.

Sen tukemia koululaisryhmiä ja opiskelijoita on ollut mukana mm. Albaniassa, Keniassa, Sri Lankassa, Vietnamissa ja Liettuassa erilaisissa kehitysapu- tai humanitaarisen avun tehtävissä.

Nuoret ovat samalla tutustuneet näiden maiden arkeen ja oppineet tuntemaan erilaista kulttuuria. Säätiö tukee tällä hetkellä kahden suomalaiskoulun kehityskasvatuskerhon työtä.

Nuorten tiimit toimivat aktiivisesti myös esim. Helsingin soppakeittiössä sekä niin sanotussa Senior care -työssä sekä Sympatia-varainkeruussa.

Sympatia-kansalaiskeräyksen vuosittaisesta ulkomaanosuuden tuotosta ADRA Finland rahastoi 10 prosenttia katastrofirahastoonsa. Sieltä säätiö on vuosien mittaan voinut tukea lukuisten maailmalla tapahtuneiden katastrofien uhrien auttamistyötä.

Erilaisten katastrofien yhteydessä kansainvälinen ADRA-verkosto koordinoi yhteistyössä lähimpien maatoimistojensa kanssa materiaali- ja henkilöstöapua.  

Verkoston yhteisrahoituksella ja -koordinaatiolla voidaan avustuskohteissa käynnistää tehokkaasti pelastustyöt ja muu katastrofien uhrien auttaminen.