VÄLITTÄVÄ, VAIKUTTAVA, VASTUULLINEN VARUSTAJA

TOIMINTA-PERIAATTEET

 • Ajankohtaisuus
 • Näkyvyys
 • Vaikuttavuus
 • Yhteyksiä luova

ARVOT

 • Ihmisarvon kunnioittaminen
 • Kristillinen lähimmäisenrakkaus
 • Vastuullisuus
 • Luottamus

MISSIO

Välittävien ja oikeusperustaisten yhteisjöjen ja yhteiskuntien kehittäminen.

VISIO

 • Ihmiset löytävät rakentavalla tavalla paikan elämässä.
 • Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus  oman elämänsä parantamiseen.

VAHVUUDET

 • Osa kansainvälistä vuodesta 1956 lähtien toiminutta kansainvälistä avustusjärjestöverkostoa, joka toimii yli 120 maassa (ADRA Internationalilla on konsultatiivinen asema YK:ssa vuodesta 1977).
 • Vaikuttaa ja toimii sekä kehitysmaissa että kotimaassa.
 • Pieni organisaatio – pienet hallintokulut – paljon vapaaehtoisia – iso vaikutus.
 • Toimii ruohonjuuritasolla – myös paikan päällä kohdemaissa – reagoi nopeasti avuntarpeeseen.
 • Ei valikoi eikä syrji ketään. Toimii kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta  auttaen avuntarpeessa olevia.
 • Kansainväliset, eettiset periaatteet: tasa-arvo, läpinäkyvyys, laaduntarkkailu, valvotut raportointikäytännöt.
 • Pitkäjänteistä kehittämistyötä ja humanitaarista tukea koti- ja ulkomailla.
 • Käytössä laaja eri asiantuntijoiden verkosto. Yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, kansainvälisten organisaatioiden, hallitusten sekä uskonsuuntien ja kirkkojen kesken koti- ja ulkomailla.
 • Vuosittain kymmeniä vapaaehtoisia mukana projekteissa (opiskelijoita, eri alojen asiantuntijoita mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia, opettajia, rakennusmiehiä).

HISTORIA

ADRA Finland on suomalainen kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö. Se toimii kansainvälisesti eri puolilla maailmaa ja tukee apua tarvitsevia ihmisiä kotimaassa.

Suomalaisen sosiaalityön kentässä ADRA Finland toiminut jo vuodesta 1968. Kansainvälisen kehitysyhteistyön ADRA Finland aloitti vuonna 1978.

ADRA Finland on osa, Kansainvälistä Adventtikirkon Kehitysyhteistyö- ja Avustusjärjestöä (Adventist Development and Relief Agency), joka toimii yli 120 maassa. ADRA Finland säätiöitettiin vuonna 2010. Säätiön perustaja on Suomen Adventtikirkko.

ADRA Finlandin ulkomaan hankkeiden päärahoittaja on ollut Suomen ulkoministeriö jo vuodesta 1978. Kotimaan työn pääasiallinen rahoitus on tullut perinteisestä Sympatia- kansalaiskeräyksestä. Sympatia on Suomen toiseksi vanhin kansalaiskeräys ja se aloitettiin vuonna 1921. Yksityisen lahjoittajien ja  vapaaehtoistyöntekijöden merkitys on järjestön toiminnassa suuri.