Loading...

ADRA-verkoston maailmanlaajuinen kampanja

Jokainen lapsi.
Kaikkialla.
Kouluun.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö ADRA haluaa maailmanlaajuisella kampanjallaan “Every child. Everywhere. In school” (Jokainen lapsi, Kaikkialla. Kouluun) kiinnittää valtioiden ja hallitusten huomiota siihen, että kaikilla lapsilla maailmassa olisi mahdollisuus koulunkäyntiin.

ADRA:n mukaan koulutus on perusoikeus, mutta samalla ihmiskunnan yhteinen vastuu. Koulutus ja mahdollisuus oppia antaa ihmisille välineet kehittyä, säilyttää ja suojella planeettaamme, rakentaa yhteistä, tasapuolista hyvinvointia ja vahvistaa rauhaa maailmassa.

Koulutuksen edistäminen kaikkialla on yli 130 maassa toimivan ADRA -verkoston ensimmäinen globaali kampanja-aihe. Sillä halutaan viestiä maailman johtajille, että jokaisella maailman lapsella, riippumatta rodusta, iästä, kansallisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta tai syntyperästä on oikeus käydä koulua ja että koulunkäyntimahdollisuus on samalla osoitus jokaisen lapsen arvon ja mahdollisuuksien tunnustamisesta.

Maailman todellisuus

Kampanjan suunnittelijat toteavat, että huolimatta viime vuosikymmenien edistyksestä universaalin peruskoulutuksen saavuttamisessa maailmanlaajuisesti edelleen yli 260 miljoonaa lasta ei käy koulua (64 miljoonaa perusasteen ikäistä lasta, 61miljoonaa alemman toisen asteen ikäistä lasta ja 138 miljoona ylemmän toisen asteen ikäistä lasta).

Useimmiten ongelma koskee Saharan etelänpuolisia maita ja siellä erityisesti vammaisia ja tyttöjä.  Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että vain kaksi prosenttia humanitaarisesta avusta maailmassa suunnataan koulutuksen ylläpitämiseen. Kriisialueilla elävät lapset kuitenkin nostavat sen tärkeimmäksi huolenaiheekseen jopa ruuan ja veden yläpuolelle.

Myös Euroopassa ongelma on olemassa. EU:n tilastojen mukaan 10,6 prosenttia 18-24 vuotiaista nuorista jää ilman ylemmän toisen asteen koulutusta tai ammattikoulutusta. Erityisesti koulutuksen ulkopuolelle jäävät pakolaisten ja maahanmuuttajien lapset ja nuoret sekä alempien sosiaaliluokkien lapset. Toisaalta kysymys on opetuksen tasosta. Maailmanpankin mukaan opetusjärjestelmiä on uudistettava merkittävästi, jotta oppimisen laatu paranisi.

Vain neljässä Euroopan maassa ylemmän toisen asteen koulutus on pakollinen (Hollanti, Belgia, Portugali ja Saksa).

ADRA -verkosto haluaa tehdä työtä ja vaikuttaa sen puolesta, että koulutuksen takaaminen kaikille saisi valtioiden omissa kuin myös kehitysyhteistyön budjeteissa sille kuuluvan keskeisen ja entistä suuremman osuuden.

Miljoona nimeä vetoomukseen

Kampanja tavoittelee miljoonaa ihmistä allekirjoittamaan vetoomuksen koulutukseen sijoittamisen puolesta vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä. Vetoomus allekirjoituksineen tullaan toimittamaan eri maiden koulutuksesta päättäville ja hallituksien edustajille.

Voit tukea kampanjaa ja allekirjoittaa vetoomuksen seuraavan linkin kautta.

2020-01-30T22:54:39+02:00
Go to Top