Loading...

Suurella sydämellä meiltä sinulle

Piikkiön adventtiseurakunnassa ruoka-aputoimintaa on pyöritetty jo seitsemän vuoden ajan. Aluksi kävijöitä oli muutama kymmenen, mutta nykyään avun piirissä on lähes kaksisataa ihmistä. Avustuskassien monipuolinen sisältö saa niiden hakijoilta kiitosta.

Ruoka-apuun liittyvän toiminnan parissa työskentelee tiiviisti noin 30 vapaaehtoista. Töitä tehdään viikoittain jopa 100 tuntia, koronatilanteen takia viikkotuntimäärä on jonkin verran laskenut, mutta avunsaajien määrä on kasvanut.

Vapaaehtoiset noutavat, pakkaavat, purkavat ja lajittelevat saapunutta ruokaa ja jakavat sitä ihmisille. Ruokaa saadaan lähialueiden ruokakaupoista. Tämän lisäksi adventtiseurakunta on jäsenenä auttamistyötä Turussa ja sen lähikunnissa tekevässä Operaatio Ruokakassi ry:ssä. Operaatio Ruokakassi ry toimii keskusorganisaationa ruokaa jakaville jäsenilleen. Myös EU-ruoka-apua jaetaan Piikkiössä yhteistyössä ADRA Finlandin kanssa.

Ruokajako järjestetään joka tiistai oli joulu tai juhannus. Piikkiössä ruoka-avun tarpeeseen vastaaminen katsotaan niin tärkeäksi, etteivät juhlapyhät sitä pysäytä. -Meille voi myös soittaa ja pyytää, että avustuskassi tuotaisiin kotiin, seurakunnassa vapaaehtoisena toimiva Riitta-Liisa Peltonen sanoo.

Kohtaaminen on erittäin tärkeää

Tunnelma Piikkiössä on saanut monelta kiitosta. Monista avunsaajista on sittemmin tullut auttajia ja he ovat aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa. Ruoka-apuun liittyvät yhteiset tehtävät ovat kerryttäneet myös sosiaalista verkostoa.

Ihmiset ovat myös ottaneet yhteyttä ruoka-aputoiminnassa aktiivisesti toimiviin ja halunneet antaa omasta osaamisestaan sen käyttöön. Tämä synnyttänyt esimerkiksi lauluryhmän.

-Moni tulee tänne Turusta asti, Riitta-Liisa Peltonen kertoo. -Aiemmin meillä oli tapana halata kaikkia paikalle saapuneita, mutta nyt satsaamme siihen, että kohtaamme ihmisiä ulkotiloissa heidän odottaessaan. -Ensimmäiset minuutit ovat kohtaamisessa ja kontaktin muodostumisessa ratkaisevan tärkeitä. On olennaista, että ihmiset kokevat olevansa hyväksyttyjä ja tervetulleita heti tänne saapuessaan.

Toisen ihmisen kuuntelemisella on kohtaamisessa tärkeä rooli. Poikkeustilanteen takia ei toistaiseksi voida järjestää niin kutsuttua kassihartautta tai laulaa yhdessä. Yhteiset tilaisuudet ovat yhteiskristillisiä ja niiden sisällössä painopiste on vuorovaikutuksessa. Kävijöillä on halutessaan mahdollisuus myös jättää esirukouspyyntöjä. -Me olemme kaikki ihmisiä ja vuorovaikutuksen rakentaminen ja kokeminen on meille tärkeää, Riitta-Liisa toteaa.

Jokaisella meistä on annettavaa muille

Avunsaajien joukosta löytyy monenlaisia tarinoita ja jokainen päivä auttamistyössä on erilainen. Avun tarpeeseen voi olla useita eri syitä esimerkiksi tulojen yhtäkkinen pieneneminen lomautusten takia, konkurssi, akateeminen työttömyys, sairaus tai yksinhuoltajuus.

-Ruokakassin saaminen on todella huomattava apu viikkobudjetissani. Iso osa eläkkeestäni menee lääkekustannuksiin ja lääkkeet ovat kalliita, kertoo ruoka-apua hakemaan tullut Jean. Ruoka-avusta hyötyvät myös lapseni ja heidän perheensä, heillä on ollut haasteita työllistymisen kanssa.

-Tämä paikka merkitsee minulle paljon. Viime vuonna osallistuimme myös tilaisuuksiin, tänä vuonna niitä ei ole voitu järjestää. Olen ruoka-aputoiminnan kautta tutustunut ihmisiin ja saanut myös ystäviä.

Vapaaehtoisena toimiva Tane toteaa, että ruoka-aputoiminnan piiriin saapuminen muutti hänen elämäänsä merkittävästi, hän tapasi sitä kautta avopuolisonsa. Tätä nykyä he molemmat ovat aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa ja ovat aina valmiita tulemaan paikalle kun tarvetta ilmenee.

-Täällä on ihana olla ja tänne on mukava tulla. Toiminnan kautta on tullut solmittua myös ystävyyssuhteita. Yhdessä touhuamisen lomassa ehditään istua alas, juoda kahvit ja jutella. Koronan takia kukaan ei tällä hetkellä saa tulla sisätiloihin, vaan ruoka jaetaan ovelta. Välillä avunsaajat haluavat vaihtaa avustuskassien sisältämiä tuotteita ja me sitten parhaamme mukaan pyrimme vastaamaan toiveisiin. Kohtaamiset ihmisten kanssa ovat kaiken kaikkiaan olleet antoisia. -Se on hyvin paljon itsestä kiinni, Tane kiteyttää.

Jouluksi Piikkiössä on perinteisesti pyritty järjestämään avunsaajille jotain erityistä, mutta tänä vuonna ei vielä tiedetä mikä on mahdollista poikkeustilanteen takia. Ruoka-avun jakaminen kuitenkin jatkuu lämpimän vastaanottavassa ilmapiirissä. -Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä, että elämän tarkoitus ei ole elää ainoastaan itselleen, Riitta-Liisa Peltonen summaa. -Ihmisen ainoa onni on tehdä hyvää toisille.

Jaa tämä artikkeli!

2020-11-16T17:16:08+02:00
Go to Top