Loading...

Kouluttautumismahdollisuuksia koulupudokkaille tytöille ja nuorille yksinhuoltajaäideille Ugandassa

ADRA Finland haluaa tulevina vuosina laajentaa kehitysyhteistyön työkenttäänsä Ugandaan. Suunnitelmissa on koulupudokkaiden tyttöjen ja nuorten yksinhuoltajaäitien koulutuskeskus Agagon kaupunkiin maan pohjoisosissa. Hanke tukee erityisesti heitä, joiden koulu on jäänyt kesken.

Ugandan tasavalta sijaitsee Itä-Afrikassa ja sen rajanaapureita ovat Kenia, Tansania, Ruanda, Kongon demokraattinen tasavalta ja Etelä-Sudan. Ugandan väestö on yksi maailman nuorimmista ja nopeimmin kasvavista. Asukkaita maassa on yli 40 miljoonaa. Virallisina kielinä käytetään englantia ja swahilia. Lisäksi puhutaan esimerkiksi lugandan kieltä ja muita nigeriläis-kongolaisia kieliä sekä arabiaa.

Maan väestöstä noin 84,4% on kristittyjä ja eri protestanttisiin kirkkoihin heistä kuuluu noin 45,1%. Ugandasta löytyy muun muassa anglikaaneja, helluntailaisia, evankelikaalisia, baptisteja ja adventisteja. Roomalais-katolisia väestöstä on noin 39,3% ja muslimeja 13,7%. Hengellisyydellä on tärkeä rooli ihmisten arjessa.

Ehdottomasti tärkein elinkeino Ugandassa on maatalous, joka työllistää noin 72% työväestöstä. Lisäksi maalla on jonkin verran öljy- ja mineraalivarantoja, joita hyödynnetään teollisesti. Elinkeinojen harjoittamiseen vaikuttavat puutteet modernin teknologian hyödyntämisessä erityisesti maataloudessa sekä infrastruktuurin puutteellisuus. Lisäksi korruptio on laajalle levinnyttä.

Ugandan pohjoisosat sijaitsevat lähellä rajaa Etelä-Sudanin kanssa. Siellä sijaitsee myös Agagon lääni ja Agagon kaupunki. Agagon läänin alueella asuu noin 200 000 ihmistä. Agagon kaupunki on alueen poliittinen, hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Agago on osaa laajempaa aluetta, jonka nimi on Acholiland, Acholimaa. Sen keskus on Gulu, joka on isohko kaupunki ja koko Acholimaan pääkaupunki. Acholimaa on kärsinyt pahoin alueella käydystä 20 vuotta kestäneestä sisällissodasta, joka päättyi vuonna 2006. Lähes kaikki alueella asuvat ovat sodan traumatisoimia.

Tukea arkeen ja ammatillisia taitoja

Suurin osa Agagon alueen nuorista aikuisista on orpoja tai puoliorpoja. He ovat menettäneet vanhempansa sisällissodassa tai vanhemmat ovat menehtyneet tauteihin. Useimmat nuorista ovat syntyneet sisällissodan aikana leiriolosuhteissa, joko kapinallisten tai hallituksen leireillä, kasvaneet siellä ja aloittaneet leirillä myös koulunsa. Kun sota vuonna 2006 loppui, leireiltä palattiin takaisin kotikyliin. Tämä tarkoitti usein asettumista asumaan sukulaisten koteihin.

Orpojen lasten ja nuorten elättäminen ja heidän koulumaksujensa maksaminen oli monille sodasta selvinneelle aikuiselle sukulaiselle haastavaa. Näin ollen raha ei monesti riittänytkään kaikkien koulunkäyntikuluihin. Useimmiten teini-iän saavuttaneet tytöt joutuivat jättämään koulunkäyntinsä kesken.

Tytöt saattoivat tällöin ottaa onnen omiin käsiinsä ja uskoivat, että poikaystävä voisi olla se, jolta apu tilanteeseen löytyisi. Näin ei kuitenkaan usein käynyt vaan tytön tultua raskaaksi poikaystävä jätti nuoren äidin vauvan kanssa pärjäämään aivan yksin.

Pitkä sisällissota, sen seurauksena hajonneet perheet, peltomaiden menetys ja siitä johtuva köyhyys, alueen perinteinen perhekäsitys sekä taloudelliset vaikeudet kouluttautua ovat vaikuttaneet siihen, että alueella on hyvin paljon nuoria yksinhuoltajaäitejä.

ADRA Finlandin tuella alueelle halutaan rakentaa koulutuskeskus, joka tukee näitä sodan traumatisoimia koulupudokkaita tyttöjä ja nuoria äitejä. Koulutuskeskuksen opetussuunnitelman on suunniteltu koostuvan elämän hallintaa vahvistavasta opetuksesta, psykososiaalisen tuen muodoista sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Paikallinen kaupungin hallinto on jo luovuttanut ADRA Finlandin käyttöön rakennuksen Agagossa ja itse hanketta ollaan toteuttamassa yhteistyössä ADRA Ugandan kanssa. Useita kertoja Ugandassa käynyt ja siellä pidempiä aikoja viettänyt luokanopettaja ja ADRA Finland:in hallituksen erityisasiantuntija Jaana Lahtinen on laatinut opetussuunnitelmaa koulutuskeskusta varten yhdessä Suomen kristillisen yhteiskoulun opettajien kanssa.

Suunnitelmissa on vuoden kestävä ammattikoulu, jonka opetussuunnitelmassa olisi perusasioiden osaamisen vahvistamista, kuten luku- ja laskutaitoa, sekä terveystietoon eli itsetuntoon, naisten oikeuksiin, monipuoliseen ravintoon, hygieniaan ja perhesuunnitteluun liittyviä asioita. Tärkeää on myös miettiä lastenhoidon järjestämistä opiskelijoiden lapsille koulutusohjelman aikana.

Tämän lisäksi opiskelijoille tarjottaisiin ammatillista koulutusta kolmella eri koulutuslinjalla ompelutyössä, kampaajan työssä ja ruokataloudessa sekä yrittäjyystaitoja toimia yrittäjänä koulutuksen jälkeen.

Kouluttautuminen tarjoaa eväät parempaan elämään

Ammatillinen koulutus voi toimia monelle nuorelle naiselle hyvänä ponnistuslautana kohti henkisesti sekä taloudellisesti vakaampaa elämää. Yrittäjinä naiset voivat ansaita tulonsa kampaajina, ompelijoina sekä ravintola-alan yrittäjinä paikallisilla markkinoilla.

Koulutus antaa heille myös valmiuksia pitää itsestään ja lapsistaan parempaa huolta niin henkisesti kuin fyysisestikin. Opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa naisena, arvostamaan itseään, huolehtimaan itsestään ja perheestään sekä valmistamaan terveellisempää ruokaa ja vaalimaan terveellisempiä elämäntapoja.

Agagon koulutuskeskus tarjoaa suoran vaikutuskanavan tyttöjen ja naisten elämään. Hankkeen pyörähdettyä käyntiin vapaaehtoistyötä on Agagossa mahdollista tehdä monessa eri muodossa. Tästä mahdollisuudesta voisi kertoa muun muassa erilaisille oppilaitoksille, jos sieltä innostuttaisiin mukaan toteuttamaan esimerkiksi tutkintoihin liittyviä harjoitteluja Ugandassa. Koulun tukemiseksi on myös mahdollista miettiä koulutuksen tuloksena syntyvien tuotteiden tuotemyynnin järjestämistä paikallisesti tai Suomeen.

Yksi ADRA Finlandin Sympatia-keräyksen kohteista on tänä vuonna Uganda. Voit olla mukana tukemassa koulutuskeskuksen rakentamista osoitteessa.

Jaa tämä artikkeli!

2020-11-20T16:30:35+02:00
Go to Top