Loading...

Kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9.2021

Mitä se merkitsisi, jos jokainen ihminen maailmassa osaisi lukea ja kirjoittaa?

Huolimatta siitä, että lukutaidottomuus on viimeisten 50 vuoden aikana vähentynyt, tilastot kertovat yhä 773 miljoonan aikuisen eri puolilla maailmaa olevan vailla tätä taitoa. Suurin osa näistä ihmisistä on naisia. Luvut ovat karu muistutus siitä, että työtä on vielä paljon jäljellä, jos pyritään saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävälle kehitykselle vuodelle 2030 asetetun toimintaohjelman tavoitteet. Kestävän kehityksen tavoitteissa (4 Hyvä koulutus, 4.6.) halutaan varmistaa, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista maailmassa ovat luku- ja laskutaitoisia vuonna 2030.

Ilman lukutaitoa ihmisillä on suuria vaikeuksia saavuttaa taloudellista tasapainoa, edistää yrittäjyyttä omissa yhteisöissään tai rakentaa turvallista ja kestävää perhe-elämää. Lukutaidottomuus heijastuu yhteiskuntaan poliittisten, kulttuuristen ja taloudellisten hyötyjen menetyksenä, koska yksilöiden mahdollisuudet osallisuuteen ovat lukutaidottomuudesta johtuen rajalliset. World Literacy Summit on arvioinut vuonna 2018 lukutaidottomuuden maksavan globaalille taloudelle noin 933 miljardia euroa joka vuosi. Summittaisia arvioita voidaan esittää perustuen kasvaneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kuluihin, mutta lopullista inhimillistä hintaa on luultavasti mahdotonta laskea.

Lukutaidottomuus on siis menetys ihmisyydelle, yhteiskunnille ja yksilöille. Tarkasteltaessa erityisesti naisten ja tyttöjen tilannetta eri puolilla maailmaa voidaan todeta lukutaidottomuudella olevan myös suoria merkittäviä seurauksia elämänkululle. Koulua käyneet tytöt tulevat usein harvemmin raskaaksi teini-ikäisinä, heillä on vähemmän komplikaatioita synnytyksissä ja heidän vastasyntyneillä lapsillaan on enemmän mahdollisuuksia selviytyä. Jos kaikilla naisilla olisi mahdollisuus suorittaa keskiasteen koulutus, se merkitsisi 64 % vähemmän teiniavioliittoja, 49 % vähemmän vastasyntyneiden lasten kuolemia ja 59 % vähemmän teiniraskauksia. Tämän lisäksi koulutuksen saaneilla naisilla on mahdollisuus ansaita jopa 45 % enemmän kuin heillä, joilla ei ole lainkaan koulutusta.

ADRA:n kansainvälinen verkosto on käynnistänyt vuonna 2019 kampanjan Jokainen lapsi. Kaikkialla. Koulussa. Kampanja muistuttaa maailman päättäjiä siitä, että kaikkien lasten riippumatta kansallisuudestaan, iästään, sukupuolestaan, uskonnostaan tai alkuperästään on oikeus saada opetusta ja saattaa opintonsa loppuun. Kampanja kutsuu päättäjiä takaamaan lapsille laadukkaan opetuksen ja mahdollisuuden elää elämäänsä vapaana köyhyyden ylisukupolvisuudesta ja hyväksikäytön eri ilmentymistä. Jo 1,3 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa on ilmaissut tukensa kampanjalle. ADRA Finland osallistuu kampanjaan tukemalla lasten opiskelumahdollisuuksia Gambiassa, Keniassa, Nepalissa ja Pakistanissa.

2021-09-06T13:39:25+03:00
Go to Top