Loading...

Kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi vietetään 17.10.

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana absoluuttisessa köyhyydessä eli alle kahdella dollarilla päivässä toimeentulevien ihmisten määrä on lähes puolittunut. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa maailman ihmisistä ei enää elä köyhyysrajan alapuolella.

Valtavat eriarvoisuuteen liittyvät haasteet eivät silti ole väistyneet maailmastamme, vaikka parannuksia on tapahtunut, nykyaikaistuminen on saavuttanut suurimman osan ihmisistä ja edistänyt heidän elinolosuhteitaan. Tilanteen parantuminen on merkinnyt esimerkiksi sitä, että ihmiset voivat säilöä käyttämäänsä ravintoa ja näin ollen hyödyntää sitä omaan käyttöönsä pidempiä aikoja, päästä terveydenhuollon piiriin ja lähettää lapsensa kouluun

Näistä edistysaskelista huolimatta yhä noin miljardi ihmistä elää absoluuttisessa köyhyydessä tälläkin hetkellä. Heidän elinolosuhteittensa kannalta tämä merkitsee esimerkiksi päivittäisiä pitkiä kävelymatkoja puhtaan veden hakemiseksi ja polttopuun keräämiseksi.

Samalla se voi tarkoittaa puutetta ravitsevista ruokatarvikkeista ja taloudellisia vaikeuksia joiden takia lääkkeiden hankkiminen tai lasten koulunkäyminen saattavat vaarantua. Absoluuttisessa köyhyydessä elävät ihmiset työskentelevät monesti vaarallisissa olosuhteissa ja asuvat turvattomissa puitteissa.

He altistuvat usein helposti ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristövaikutusten seurauksille. Heillä ei myöskään ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin muilla tavoitella oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa elämässään.

Epätasaisesti jakautunut edistys on syy siihen, miksi maailmassa tänään on niin paljon eriarvoisuutta. Tämän vuoksi heidän joiden asiat ovat paremmin tulisikin kokea velvollisuutta ja nähdä mahdollisuuksia auttaa ja voimaannuttaa muita. Minimitulon kasvattaminen kahdesta dollarista jo vaikka kahdeksaan päivässä merkitsee suurta muutosta kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien elämässä.

Lokakuun 17. päivänä vietetään kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi globaalin pandemian viitekehyksessä. COVID-19 on heikentänyt kaikkein köyhimpien tilannetta ja köyhyys maailmassa on lähtenyt kasvuun ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen. YK arvioi, että joillain alueilla pandemian haitalliset vaikutukset voivat johtaa samanlaiseen köyhyyteen kuin mistä ne kärsivät 30 vuotta sitten.

Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam kirjoittaa vuonna 2021 julkaisemassaan The Inequality Virus -raportissaan (Epätasa-arvon virus -raportti), että köyhyydessä elävät saattavat tarvita jopa 14 kertaa enemmän aikaa elintasonsa palauttamiseen pandemian jälkeen kuin 1000 maailmassa eniten tienaavaa miljonääriä. Yhteisiä ponnistelujamme kaikkein köyhimpien auttamiseksi siis tarvitaan kipeästi näinä aikoina.

Voit lukea lisää Oxfamin raportista täältä ja Ylen sivustolta.

Jakaa artikkelin

2021-10-15T17:35:18+03:00
Go to Top