Loading...

LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ

Kansainvälistä lasten päivää on vietetty vuodesta 1954 tarkoituksena edistää lasten hyvinvointia maailmassa. YK:n yleiskokous hyväksyi ensin lasten oikeuksia koskevan julistuksen vuonna 1959 ja sittemmin lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1989. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus. Molemmat lapsia koskevat yleiskokouksen päätökset tehtiin 20.11. jota nykyisin vietetään lapsen oikeuksien päivänä. Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi haastamme kaikkia mukaan ottamaan vastuuta siitä, minkälaisena maailma tänään lapsillemme näyttäytyy.

YK:n lastenjärjestön Unicefin, Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Maailman pankin vuonna 2020 julkaiseman raportin mukaan, lasten kuolleisuus on alentunut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Suuri osa tästä muutoksesta on tullut mahdolliseksi siksi, että lapset ovat voineet käydä koulua, eikä heidän ole tarvinnut tehdä työtä perheen elättämiseen osallistumistarkoituksessa.

Koulua käyneet tytöt joutuvat myös muita harvemmin pakkoavioliittoihin tai menehtyvät synnytykseen. COVID-19-pandemia vaarantaa lapsen oikeuksiin liittyvän vuosikymmenten aikana saavutetun myönteisen kehityksen ja siksi juuri nyt onkin olennaisen tärkeää suunnata tukea lapsien elinolosuhteita parantamaan.

ADRA on omalta osaltaan halunnut tehdä työtä globaalin ”koulutusvallankumouksen” puolesta, jotta lapsien koulunkäynti tulisi mahdolliseksi kaikille kaikkialla maailmassa. Vuonna 2021 ADRA kokosi Jokainen lapsi. Kaikkialla. Koulussa. -kampanjan (Every Child. Everywhere. In School.) avulla 1,3 miljoonaa allekirjoitusta. Kampanja puoltaa kaikkien lasten mahdollisuutta osallistua perus- ja toisen asteen opetukseen.

ADRA on työskennellyt intensiivisesti yli 95:ssä eri maassa pandemian aikana. Pandemian synnyttämiin kriiseihin on vastannut 422 ADRA:n hanketta, ne ovat tavoittaneet 19.9 miljoonaa hyödynsaajaa ja niiden toteuttamiseen on käytetty 25.9 miljoonaa dollaria. Pelkästään Euroopassa apua jaettiin 17 maassa yli puolen miljoonan dollarin edestä. Tukea sai arviolta 19 000 kotitaloutta. ADRA myös suuntasi varoja virtuaalisen koulunkäynnin mahdollistamiseksi 3 maassa.

Ennen pandemiaa arviolta noin 104 miljoonaa lasta (5–17-vuotiaita) oli koulunkäynnin ulkopuolella, mutta pandemia on johtanut luvun eksponentiaaliseen kasvuun. Arvioidaan, että pandemia on vaikuttanut jopa 1.6 miljardin koulunkävijän elämään. Alemman ja keskivertotulotason maissa tämä on tarkoittanut 99 % oppilaista.

Lapsen oikeuksien päivänä on tärkeää muistaa, että meistä jokainen on joskus ollut lapsi. Meidän on hyvä omalla lapsen oikeuksien toteutumista edistävällä työllämme inspiroida tulevia sukupolvia niin, että jonain päivänä voimme viettää lapsen oikeuksien päivää olosuhteissa, joissa nämä oikeudet nauttivat niiden ansaitsemaa arvostusta kaikkialla maailmassa.

Voit lukea lisää lapsikuolleisuutta käsittelevistä YK:n raporteista täältä:

https://yle.fi/uutiset/3-11533927

https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/

Jakaa artikkelin

2021-11-25T18:23:19+02:00
Go to Top