Loading...

Hyväntekemistä yli sata vuotta

Sympatia-keräyksen 100-vuotista taivalta juhlittiin vuoden 2021 aikana. Sekä keräyksen pitkä historia että juhlavuoden keräystulos ovat suuria ilonaiheita. Vuoden keräystulos nousi 175 717,47 euroon. Vaikka koronapandemia on hankaloittanut keräämistä, saavutimme yhdessä suuremman tuloksen kuin edellisenä vuonna. ADRA Finland säätiö sr kiittää kaikkia vapaaehtoisia kerääjiä ja lahjoittajia!

Vuoden 2021 Sympatia-keräyksen varat käytetään pääsääntöisesti vuoden 2022 aikana kotimaan avustustyöhön ja globaalikasvatukseen sekä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Katsotaanpa, mitä vuoden 2020 keräystuloksella saatiin aikaan viime vuonna. Onko sillä merkitystä?

Kotimaan avustustyö

Kotimaan vähävaraisten auttamista on toteutettu Sympatia-keräyksen, Teuvo Miettisen säätiön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Ruokaviraston tuella (EU-ruoka). Työtä on tehty ahkerasti sekä ADRA Finland säätiön että Suomen Adventtikirkon paikallisseurakuntien kautta, jotka toimivat säätiön alueellisina yhteistyökumppaneina. Vuoden aikana on toteutettu ruoka-, vaate- ja tavara-apua Iloinen Mieli -tapahtumissa sekä paikallisena avustustoimintana, jaettu EU-ruokaa ja annettu taloudellista tukea. Kokonaisuudessaan toiminta on avustanut yli 35 000 henkilöä. Avustusten rahallinen arvo nousee yli 1,1 miljoonan euron. Näiden isojen lukujen takana on ihmisiä, yksilöitä. Monia heistä, joita elämä on kohdannut ahdingolla. Onneksemme olemme pystyneet yhdessä auttamaan. Olemme kohdanneet. Olemme tuoneet ruokaturvaa ja tarjonneet muuta aineellista ja taloudellista apua. Olemme luoneet hyvää ympärillemme. Sillä on merkitystä!

Kehitysyhteistyö

Vuonna 2021 toimimme kehitysyhteistyössä Kenian ja Ugandan lisäksi Gambiassa, Nepalissa ja Pakistanissa. Toimintaa toteutettiin Sympatia-keräyksen ja yksityisten lahjoittajien sekä ulkoministeriön tuella.

Kestävän kehityksen kulttuurien synnyttäminen kouluissa -hankkeessa Keniassa opetetaan alakoululaisille yrittäjyyttä, sosiaalista vastuuta, taloudenhoitoa ja tuetaan koulumenestystä. Hanke tarjoaa kouluille ja kotitalouksille ruokaturvaa, poistaa äärimmäistä köyhyyttä ja antaa mahdollisuuden säästää koulumaksuihin ja muihin elämän välttämättömiin hankintoihin. Toiminnan kautta jo ensimmäisen vuoden aikana on tapahtunut ajattelun ja asenteiden muutosta, sitä elintärkeää muutosta, jonka avulla voidaan saavuttaa pysyvää, elinaikaista kehitystä. Hanke on parantanut suoraan noin 2000 kotitalouden ruokaturvaa ja taloudellista tilannetta sekä kouluttanut osaa ympäristönsuojelusta ja ruoan ravintotekijöistä. Hankkeen kautta 35 koulua on aloittanut viljelyn ja saanut taloudellista tukea koulun toiminnalle, ja noin 500 oppilasta hyötyy jo koululounaista. Hankkeessa mukana oleville koululaisille on avattu reilut 700 pankkitiliä säästämistä varten.

Vuosien 2014–2018 aikana ADRA on toteuttanut laajan nuorten, naisten ja vammaisten toimeentuloon liittyvän hankkeen. Hanke koulutti 95 yritysryhmää. Ryhmät tukivat elinkeinon harjoittamiseen ja parempaa toimeentuloa. Vuonna 2021 Sympatian varojen turvin tuettiin ryhmien itsenäistymistä. Koulutetuista yritysryhmistä toiminnassa on edelleen 70 ryhmää.

Nuorten yksinhuoltajaäitien pilottiprojektissa tehtiin työtä Pohjois-Ugandassa. Hankkeessa koulutettiin ompelijan ammattiin sekä opetettiin mielenterveyteen ja hyvinvointiin, terveyteen, ravintoon, hygieniaan ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita. Hanke tarjosi nuorille äideillä tietoa ja taitoa itsestä ja omasta perheestä huolehtimiseen. Tehtyjen haastattelujen mukaan hankkeella oli positiivinen vaikutus osallistuneiden 20 nuoren äidin elämään sekä heidän kauttaan heidän lastensa, vanhempiensa, sukulaistensa ja naapuriensa elämään. Hankkeen vaikutus ilmenee positiivisena asenteena elämään ja tulevaisuuteen, parantuneena käytöksenä ja yhteytenä perhettä ja yhteisöä kohtaan sekä kykynä huolehtia omasta ja lastensa hyvinvoinnista.

Gambiassa, Keniassa, Nepalissa ja Pakistanissa toteutettavia koulupolkuhankkeita on rahoitettu Sympatia-keräyksen ja yksityisten lahjoitusten kautta. Toiminnalla tuetaan yli 50 lapsen ja nuoren opiskelumahdollisuuksia peruskoulussa ja jatko-opinnoissa sekä ammatillisissa opinnoissa jopa yliopistokoulutukseen saakka. Köyhyyttä vastaa taistelemisen lisäksi koulutus tukee kehittyvien maiden yhteiskuntien kehittymistä.

Kokonaisuutena kehitysyhteistyöhankkeet ovat vaikuttaneet vuonna 2021 suoraan yli kymmenen tuhannen henkilön elämään. Muutamme maailmaa – yksi elämä kerrallaan! Sillä on merkitystä!

Sympatia 2022

Tammikuussa ADRA Finland säätiö sr:lle myönnettiin uusi rahankeräyslupa. Nyt voimme huoletta kerätä ja lahjoittaa varoja Sympatiaan vuodesta toiseen, sillä lupa on voimassa toistaiseksi. Sympatia-vuoden 2022 olemme aloittaneet vahvasti keskittyen Ukrainan kriisissä auttamiseen. Sen lisäksi tarvitsemme Sympatia-keräyksen varoja mahdollistamaan vähävaraisten auttamisen kotimaassa sekä ulkomailla tehtävät kehitysyhteistyöhankkeet. Tarve työlle kotimaan vähävaraisten parissa kasvaa; nouseva polttoaineen, sähkön ja ruoan hinta heikentää entisestään vähävaraisten tilannetta Suomessa. Sodat sekä odottamattomat luonnonilmiöt haastavat elämän perusteet monin paikoin eri puolilla maailmaa. Tarvitaan humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä, jonka avulla luodaan toimivampia, reilumpia, vahvempia ja oikeudenmukaisempia yhteiskuntia taistelemaan äärimmäistä köyhyyttä vastaan.

Vuoden 2022 kalenteriin on varattu erityiset Sympatia-keräyksen tehoviikot keväälle ja syksylle. Kevään tehoviikkoja vietämme 9.–20. toukokuuta. Haluan kutsua sinut mukaan Sympatia-talkoisiin. Jatka arvokasta työtäsi Sympatia-kerääjänä, aloita uutena kerääjänä ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi. Uusi keräysesite ja keräysmateriaali valmistuu tehoviikkojen käyttöön. Haluan kannustaa jokaista miettimään tapoja kerätä Sympatiaa sekä mahdollisuuksia lahjoittaa. Pahimman koronatilanteen jo väistyttyä on hyvä aika lähteä liikkeelle ihmisiä tapaamaan keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Yhdessä esim. seurakuntana tai pienryhmänä voitte järjestää monenlaista yhteisöllistä ja toiminnallista varainhankintaa Sympatian hyväksi. – Jani Virolainen, ADRA Finland säätiö sr:n toiminnanjohtaja

Lahja Sympatiaan

Voit antaa kertaluontoisen lahjan tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi sivulla www.sympatia.fi tai verkkopankkisi kautta. Kuukausilahjoittaminen luo pohjan kestävälle auttamiselle. Keräystilimme on FI89 8000 1500 5542 42. Kiitos lahjastasi!

Viite Kohde
41111 Lahja ADRAn kokonaisvaltaisen työn tukemiseen
41140 Apua katastrofien uhreille
41221 Ruokaa, vaatteita ja elämäneväitä tarvitseville Suomessa
41218 Apua lapsiperheille Suomessa
41234 Apua vammaisille lapsille Keniassa
41247 Lasten yrittäjyyskoulutusta Keniassa
41027 Tukea tytöille ja nuorille yksinhuoltajaäideille Ugandassa
41056 Koulupolku yleislahjoitus
41108 Koulupolku Gambiassa
41331 Koulupolku Keniassa
41043 Koulupolku Nepalissa
41344 Koulupolku Pakistanissa

ADRA Finland säätiön rahankeräyslupa RA/2022/38. Poliisihallitus 14.1.2022.

Jakaa artikkelin

2022-03-30T13:19:28+03:00
Go to Top