Loading...

ADRA Finland säätiön työ laajenee Keniassa ja Ugandassa

ADRA Finland säätiö aloittaa kaksi uutta kehitysyhteistyön hanketta vuoden 2023 alusta. Nelivuotiseen Kenian hankkeeseen sekä kolmivuotiseen Ugandan hankkeeseen säätiö on saanut Ulkoministeriöltä yhteensä 1,1 miljoonan euron avustuksen. Avustuksen lisäksi säätiöllä on oltava omarahoitusosuutta hankkeiden toteuttamista varten noin 200 000 €. Iloitsemme uudesta mahdollisuudesta laajentaa toimintaamme ja kasvattaa vaikuttavuuttamme. Tutustu uusiin hankkeisiimme ja lähde mukaan talkoisiin!

Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kautta – Empower Her

Empower Her -hanke toimii Keniassa naisten ja tyttöjen oikeuksien ja henkilökohtaisen koskemattomuuden hyväksi parantamalla heidän edellytyksiään omaehtoiseen ja itsenäiseen toimeentuloon. Keskeisenä työkaluna ovat nais- ja tyttöryhmien muodostaminen ja ryhmissä annettava yrittäjyyskoulutus sekä osallistujien sosiaalinen voimaannuttaminen tietotaidon jakamisen ja tyttöjen ja naisten oman verkoston luomisen kautta.

Keniassa Migorin alueella naisten ja tyttöjen ongelmana ovat lapsi- ja teiniraskaudet, lapsi- ja teiniavioliitot, koulun keskeyttäminen ja naisten sukuelinten silpominen. Taloudellinen ja sosiaalinen voimaannuttaminen, naisten ja tyttöjen ohjaaminen oikeuksiensa ajamiseen, työkalujen antaminen oman yritystoiminnan aloittamiseen, miesten, poikien ja kyläpäälliköiden kouluttaminen naisten ja tyttöjen oikeuksista ja verkostoituminen ovat hankkeen keskeisiä toimintatapoja.

Tarve hankkeelle on noussut esiin käynnissä olevan kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa Permakulttuurihankkeen kautta, jonka seurantakokouksissa paikallishallinnon virkailijat toivat esiin tarpeen naisten ja tyttöjen määrän kasvattamisesta yrittäjyyskoulutuksen piirissä. Nykyisessä Permakulttuurihankkeessa on mukana noin 900 naista. He ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan pienyritysten perustamiskoulutuksiin. Koulutukset vievät nykyisessä hankkeessa opittuja taitoja pidemmälle yrittäjyyden toteuttamisessa.

Hankkeen keskeinen ajatus on, että naisten taloudellinen itsenäisyys sekä verkostossa syntyvä sosiaalinen voimaantuminen ovat paras tapa taistella naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi ja heidän suojelemisekseen eri muotoiselta ja kulttuuriseltakin hyväksikäytöltä. Ryhmien muodostaminen ja organisoiminen sekä niiden verkostoituminen luovat toiminnalle rakenteen ja rungon sekä jatkuvuuden. Verkosto tukee toisiaan ja kasvattaa muidenkin kiinnostusta tulla mukaan. Hankkeen paikallinen toteuttaja on säätiön pitkäaikainen kumppani Community Initiative for Development Kenya (COMID Kenya) -kansalaisjärjestö.

Koululaisten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen yrittäjyyden hanke – PASSAGE

PASSAGE-hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvien kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä taloudellista omavaraisuutta Amurun alueella Acholissa, Ugandassa. Koulutuksellisessa hankkeessa on mukana 10 valtion koulua. Niiden lisäksi 20 alueen kylään muodostetaan permakulttuurikerhot. Hankkeessa koulutetaan osallistujia yrittäjyydessä ja ohjataan heitä osallistumaan yhteisöissään dialogiin ihmisten oikeuksien edistämiseksi. Hankkeeseen osallistuvia koulutetaan ja tuetaan myös taloudenhoidossa, hyvän ravitsemuksen omaksumisessa ja ympäristön suojelussa.

Amurun alueella asuu noin 200 000 ihmistä. Heistä yli puolet on alle 20-vuotiaita. Alue on hyvin köyhää. Acholin alueella on maan alhaisin ruokaköyhien kotitalouksien osuus, 80 % väestöstä maan keskiarvon ollessa 39 %. Alueella yläasteen ja lukion aloittamista kuvaava luku on 10 % kun maan keskiarvoluku on 39 %.

Välittöminä hankkeen tuloksina on tuhat koululaista ja heidän äitiään, jotka ovat tietoisia omista oikeuksistaan koulutukseen ja toimeentuloon. Heillä on hankkeen päättyessä osaamista ja tietotaitoa aloittaa omaa yritystoimintaa. He ja myös koulujen opettajat ovat aloittaneet permakulttuurin mukaisen puutarhaviljelyn ja osaavat markkinoida tuotteitaan. Kohderyhmän kotitalouksia koulutetaan ympäristöystävälliseen ja ilmastokestävään viljelyyn.

Hankkeesta hyötyvät kohderyhmän oppilaat ja heidän kotitaloutensa, koulujen opettajat sekä kahdenkymmenen kylän asukkaat. Kaikkiaan hanke vaikuttaa yli 4000 ihmiseen heidän elämänsä mahdollisuuksia parantavasti (kotitalouksien koko alueella on keskimäärin 4,2 henkeä). Hankkeen paikallinen toteuttaja on ADRA Uganda, joka on toiminut maassa vuodesta 1986.

Kutsu talkoisiin – Kutsu Sympatiaan!

Nyt on aika toimia yhdessä ja varmistaa sekä uusien hankkeiden aloittaminen että nykyisen toiminnan jatkuminen ensi vuonna. Tämän toteuttamiseen tarvitsemme 58 000 € enemmän omarahoitusta ensi vuodeksi.

Kutsun sinut mukaan Sympatiatalkoisiin. Auta toteuttamaan nämä uudet elämää muuttavat hankkeet Keniassa tyttöjen ja naisten aseman ja elinolojen parantamiseksi sekä Ugandassa kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä ruokaturvan ja toimeentulon kehittämiseksi. Lahjallasi on merkitys!

LAHJA SYMPATIAAN

Sympatia verkkosivuilla

FI89 8000 1500 5542 42 viitteellä 41111

MobilePay numerolla 88244

ADRA Finland säätiön rahankeräyslupa RA/2022/38. Poliisihallitus 14.1.2022.

Lämmin kiitos tuestasi!

Jakaa artikkelin

2022-09-30T17:28:44+03:00
Go to Top