Loading...

YLEISTÄ

Vuosi 2022 oli ADRA Finland säätiön kolmastoista toimintavuosi. Edeltäjäorganisaatioineen säätiö on toiminut kehitysyhteistyössä vuodesta 1978 ja kotimaan avustustyössä vuodesta 1968 lähtien.

Säätiön toimikauden 2019–2021 päätyttyä säätiölle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana säätiössä aloitti Aimo Helminen. Hallitukseen valittiin edellisellä kaudella hallituksessa olleiden henkilöiden lisäksi kaksi uutta jäsentä. Hallituksen jäsenet kaudella 2022–2024 ovat: Hongisto Leif, Kuusimäki Teemu, Laitinen Päivi, Pappinen Ari, Rantanen Niklas, Sundvik Maria, Syväoja Pirjo ja Vänskä Juha.

Toimintavuosi pohjusti kasvua seuraavalle vuodelle. Vuoden aikana Ulkoministeriö myönsi säätiölle rahoituksen kahteen uuteen hankkeeseen alkaen 2023. Hankkeiden yhteenlaskettu valtionavustus on 1,1 M€. Sympatiakeräys saavutti 78 % kasvun edelliseen vuoteen verrattuna.

Säätiön toimintaan vaikutti helmikuussa syttynyt Ukrainan sota. Panostus varainhankintaan ja katastrofiavun toimittamiseen vaati säätiön työntekijöiltä työpanosta, johon ei ollut osattu varautua. Sodan vaikutuksesta johtunut energian ja ruuan hintojen nousu lisäsi merkittävästi humanitaarisen avun tarvetta Suomessa niin kantaväestön kuin maahanmuuttajien keskuudessa. Tähän tarpeeseen säätiö pyrki vastaamaan yhteistyökumppaniensa kanssa. Annetun humanitaarisen avun arvo nousi 53 % ja tavoitti 22 000 henkilöä enemmän.

SÄÄTIÖN TARKOITUS

Säätiö tekee humanitaarista avustus- ja kehitysyhteistyötä. Säätiön tarkoituksena on vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä, edistää elämänhallintaa ja kokonaisvaltaista terveyttä sekä ympäristön, ilmaston ja luonnon suojelua. Säätiö edistää kestävää kehitystä ja tasa-arvoa ja vahvistaa kasvatus- ja valistustyötä. Säätiö jatkaa myös Suomen Adventtikirkon Avustuspalvelu ADA:n ja ADRA Finlandin aikaisemmin tekemää sosiaalista ja humanitaarista katastrofi- ja avustustyötä sekä kehitysyhteistyötä.

VARAINHANKINTA

Säätiön varainhankinta on rakentunut Sympatia-keräyksen ja lahjoitusten varaan yleisavustusten ja hankerahoituksen lisäksi. Säätiölle myönnettiin uusi toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa Poliisihallituksen toimesta 14.1.2022. Sympatia-keräyksen vuosi 2022 oli kasvun vuosi johtuen pääsääntöisesti kasvaneista lahjoituksista katastrofirahastoon.

Sympatia-keräyksen tulos vuonna 2022 oli 313 002,02 € (2021: 175 717,47 €), noin 137 00 € kasvua edeltävään vuoteen verrattuna. Keräyskuluihin käytettiin 25 316,91 € eli 8,09 % nettotuloksen ollessa 287 685,11 €. Vuoden aikana kerätyistä varoista käytettiin katastrofiapuun 86 096,67 € ja Kenian koulupolkutoimintaan 6 863,90 € joten käytettäväksi vuodelle 2023 jäi 194 724,54 €.

Vuoden 2022 Sympatia-keräyksen tuloksesta:

 • 69 710,38 € lahjoitettiin eri hankkeiden kohdeviitteille,
 • 120 754,27 € lahjoitettiin katastrofirahastoon ja
 • 122 537,37 € lahjoitettiin keräyksen yleisviitteelle.

Sympatia-keräys toteutettiin yhdessä säätiön yhteistyökumppanin Suomen Adventtikirkon paikallisyhteisöjen kanssa. Keräyskoordinaattorina toimi Kaarina Villa. Keräyksestä viestittiin www.sympatia.fi sivulla, säätiön www.adra.fi sivulla, säätiön sosiaalisessa mediassa ilmaisin ja maksullisin keinoin sekä keräysesitteiden avulla. Loppuvuodesta järjestettiin joulukampanja, jolloin tehostettiin viestintää sosiaalisessa mediassa. Viikolla 48 joulukampanja oli esillä digitauluissa Tampereella ja Oulussa sekä viikkojen 50–52 aikana Helsingin keskustassa.

Toimintavuoden aikana säätiö anoi ja sai luvan totuttaa rahankeräyksiä Metan sosiaalisen median alustoilla (Facebook, Instagram, Messenger).

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Säätiö on tiedottanut toiminnastaan nettisivullaan (www.adra.fi), varainkeruusivustollaan (www.sympatia.fi), painotuotteiden avulla (ADRA Uutiset, ADRA-, Sympatia-, Ukraina- ja Uganda-esitteet sekä Sympatia-kalenteri), säätiön sosiaalisen median tileillä Facebookissa ja Instagramissa, lehdistötiedotteella, säätiön sähköisessä uutiskirjeessä ja artikkelein.

Sähköinen uutiskirje ilmestyi 13 kertaa vuoden aikana ja ADRA Uutiset lehtinen ilmestyi marraskuussa. Facebook-sivun kattavuus oli 151 284 josta 95 % tavoitettiin maksullisten toimintojen avulla ja 69 % joulukuun aikana. Instagram-tilin kattavuus oli 8 281 josta 56 % tavoitettiin maksullisten toimintojen avulla ja 34 % joulukuun aikana. Facebook-sivun seuraajia on 778 suurimman seuraajaryhmän ollessa 65-vuotta täyttäneet naiset. Instagram-tilin seuraajia on 103 suurimman seuraajaryhmän ollessa 35-44-vuotiaat naiset. Nykyaika-lehdessä julkaistiin neljä säätiön toiminnanjohtajan ja Sympatia-keräyksen koordinaattorin kirjoittamaa säätiön toiminnasta kertovaa artikkelia. Lehdistötiedote Ukrainan kriisiin liittyen julkaistiin huhtikuussa. Ruoka-avun tiedotuskanavana säätiö käytti valtakunnallista Ruoka-apu.fi -alustaa.

Vuoden aikana tuotettiin kaksi videoita yhtistyössä YouTube-kanava Adven7uben kanssa. Alkuvuodesta julkaistiin Ulkoministeriön tukeman Permakulttuurihankkeen esittelyvideo ja loppuvuodesta ADRAn ulkomaantyötä laajemmin esittelevä video.

Säätiö osallistui toukokuussa Helsingissä järjestetyille Maailma kylässä -festivaaleille omalla näyttelypisteellään tiedottaen säätiön kehitysyhteistyöhankkeista ja katastrofiavusta. Vuoden aikana ADRAn toiminta oli esillä eurooppalaisessa nuorisokongressissa Lahdessa elokuussa ja Suomen Adventtikirkon Nuorten aikuisten päivillä Jyväskylässä marraskuussa.

 

KOTIMAAN SOSIAALINENTYÖ

Kotimaan sosiaalisen työn pääsisältönä vuonna 2022 oli vähävaraisten auttaminen ruoka-, vaate- ja tavara-apuna sekä taloudellisina avustuksina. Tätä sosiaalista avustustyötä säätiö on tehnyt yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa eri puolilla Suomea sekä säätiön avustustyön toimintakeskuksessa Nummelan Kopussa.

Yli 20 vuotta jatkunut EU rahoitteinen ruoka-apuhanke päättyi vuoden 2021 lopussa ja hankehakua uuteen EU rahoitteiseen aineellisen avun hankkeeseen vähävaraisten auttamiseksi ei avattu vuoden 2022 aikana. Päättyneeseen hankkeeseen kuuluneet ruoka-aineet oli jaettava avunsaajille vuoden 2022 maaliskuun loppuun mennessä ja uutta tukimuotoa ei tullut korvaamaan syntyvää vajetta ruoka-aputyön kentälle. Toimintamuodon päätyttyä jotkin säätiön paikallisista yhteistyökumppaneista joutuivat lopettamaan ruoka-avun tarjoamisen johtuen resurssien puutteesta jakaa avunsaajille hävikkiruokaa. Toimintavuoden aikana alkanut Ukrainan sota nosti merkittävästi ruuan ja energian hintaa, josta seurasi kasvua avustustyön tarvitsijoiden määrään. Avuntarvitsijoiden määrää nosti myös ukrainalaiset maahanmuuttajat. Päättynyt EU-ruoka-apu ja kauppojen vähenevä hävikki muodosti haastavan yhdistelmän ruoka-aputyön toimijoille.

Avustustyö

Säätiön kotimaan avustustoiminnan keskus ja varastotilat sijaitsevat Nummelan Kopussa. Työtä koordinoi Leena Sund. Helsingin Soppakeittiötoiminnan vastuuhenkilönä toimi Martynas Baltiejus.

Toimintavuoden aikana säätiö aloitti verkostoitumisen Länsi-Uudenmaan ruoka-apuverkoston kanssa sekä ruoka-aputyön yhteistyön Vihdin Apajan kanssa Nummelassa. Kotimaan avustustoiminnassa säätiöllä ja sen yhteistyökumppaneilla oli mukana noin 400 vapaaehtoistyöntekijää.

Säätiö järjesti toimintavuotena 16 Iloinen mieli -avustustapahtumaa eri puolilla Suomea yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Tapahtumissa avustettuja henkilöitä oli yhteensä 1 345. Tapahtumakustannukset olivat 2 298 €. Tapahtumissa jaetun ilmaistavaran (mm. vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä) ja tarjottujen aterioiden arvo oli 9 770 €. Taloudellista apua (laskujen maksua, ruokakortteja) säätiö antoi 158 kertaa tavoittaen 454 avunsaajaa. Avustusten arvo oli 14 488 €.

Säätiön paikallisina yhteistyökumppaneina toimi Suomen Adventtikirkon paikallisyhteisöjä, joissa avustustapahtumia järjestettiin vapaaehtoisvoimin yhteensä 1 188 kertaa toimintavuoden aikana. Toiminnan kautta avustusta sai 54 624 henkilöä. Avustuksena jaetun ilmaistavaran ja ruoka-avun arvo oli 1 066 253 €. Avustustyötä toteutti 24 toimijaa.

EU-ruokaa jaettiin sekä säätiön että paikallistoimijoiden organisoimissa 33 tapahtumassa alkuvuoden aikana yhteensä 1 188  kassia / 10 276 kg. Apu tavoitti 1 190 henkilöä ja avun arvo oli 50 442 €.

Säätiön ja sen yhteistyökumppanien toteuttaman avustustyön arvo oli yhteensä 1 092 810 €. Toiminta tavoitti yhteensä 56 423 henkilöä. Toiminnan yhteenlaskettu arvo EU-ruuan kanssa oli 1 143 252 € ja avustettuja henkilöitä 57 613. Avustuksen keskimääräinen arvo oli 20 €/henkilö.

Edelliseen vuoteen verrattuna avustustyön yhteenlaskettu arvo nousi vain 15 029 € mutta toiminta tavoitti 22 057 henkilöä enemmän. Toimintavuoden aikana avustustyön kasvu muussa kuin EU-ruokatoiminnassa oli merkittävää, sillä EU-ruuan osuus avustustyön arvosta oli 363 288 € vähemmän kuin edellisenä toimintavuotena.

Globaalikasvatus ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Toimintavuoden aikana säätiö tuki nuorten globaalikasvatusta ja syrjäytymisen ehkäisyä tukemalla taloudellisesti Tampereen kristillisen koulun ja Suomen kristillisen yhteiskoulun kehitysyhteistyökerhojen toimintaa. Tukea annettiin 5 000 € koulua kohden. Kerhotoiminnan lisäksi koulut toteuttivat matkat Nepaliin ja Ugandaan. Toimintaan osallistui reilut 20 henkilöä.

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevää sosiaalista palvelutyötä toteutettiin erityisesti säätiön Helsingin Soppakeittiötoiminnan yhteydessä. Toiminnassa oli vuoden aikana mukana noin 35 nuorta aikuista. Säätiö järjesti elokuussa yhdessä Suomen Adventtikirkon nuorisotyön jaoston kanssa nuorten aikuisten avustusmatkan Pohjois-Suomeen. Matkalle osallistui 15 nuorta aikuista.

Kotimaan toiminnan talous

Säätiön kotimaan toiminnan kulut vuonna 2022 olivat 139 085 € (2021: 292 482 €). Kotimaan toiminta rahoitettiin Teuvo Miettisen säätiön, Sympatia-keräyksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön tuella, että lahjoitusten ja myyjäistuottojen avulla.

ULKOMAAN KEHITYSYHTEISTYÖ JA HUMANITAARINEN TYÖ

Säätiön tekemän kehitysyhteistyön tarkoituksena on vähentää köyhyyttä ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea kestävää kehitystä ja tuottaa verkostonsa toiminnalla ja osaamisella lisäarvoa paikallisille ihmisille, yhteisölle ja yhteiskunnalle.

Säätiön kehitysyhteistyö tuo lisäarvoa Suomen Ulkoministeriön kehityspoliittisiin painopisteisiin. Toiminta pohjautuu verkostoitumiseen sekä koti- että kohdemaassa, yhteistyöhön paikallisten kumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä vapaaehtoisten työpanokseen.

Säätiö on verkostoitunut ministeriöiden ja paikallishallinnon, järjestöjen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja asiantuntijoiden kanssa sekä hanke- että kotimaassa. Säätiö on FINGOn jäsen sekä ADRA Europen jäsen ja sen kautta Euroopan avustus- ja kehitysjärjestöjen keskusliitto Concord:n jäsen. Säätiön kansainvälisen työn yhdyshenkilönä toimi toiminnanjohtaja Jani Virolainen.

Maaliskuun alussa säätiö osallistui Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön hanketuen hakuun kolmen hankehakemuksen kokonaisuudella. Kesäkuussa saapuneen tiedon mukaan haetuista hankkeista kahdelle myönnettiin valtionavustusta yhden hankkeen jäädessä ilman:

 • Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kautta (Empower Her), Kenia, 2023–2026, myöntö 670 396 €.
 • Koululaisten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen yrittäjyyden hanke (PASSAGE), 2023–2025, Uganda, myöntö 431 769 €.
 • Terveenä ja onnellisena Nepalissa, 2023–2026, hylätty.

Toimintavuosi oli Kestävän kehityksen kulttuurien synnyttäminen koulussa -hankkeen (Permakulttuurihanke) toinen vuosi. Hankkeen ensimmäisen vuoden vuosiraportista säätiö sai positiivisen arvion Ulkoministeriöltä. Maalis-huhtikuun aikana säätiö toteutti Leikkaussafarimatkan suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Keniaan, Homa Bayn kuntaan Kendu Adventist Hospitaliin. Ugandassa toteutettiin Positive Change for Sustainable Wellbeing -pilottihankkeen toinen vuosi. Koulupolkutoimintaa jatkettiin Gambiassa, Keniassa, Nepalissa ja Pakistanissa. Humanitaarista katastrofiapua toimitettiin Ukrainaan, Romaniaan, Puolaan ja Keniaan.

ADRA verkosto

Säätiö on ADRA Europen jäsen sekä osa kansainvälistä ADRA verkostoa, joka toimii yli sadassa maassa. Verkosto luo säätiölle hyvät toimintamahdollisuudet kehitysyhteistyön toteuttamiseen sekä katastrofiavun toimittamiseen. Vuoden aikana säätiön työntekijöitä sekä vapaaehtoisia oli mukana ADRA Europen työryhmissä. Toiminnanjohtaja osallistui lokakuussa ADRA Europen syyskokoukseen Brysselissä.

Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn hankkeet

Vuonna 2022 säätiö tuki, hallinnoi, koordinoi tai oli mukana toteuttamassa seuraavia kehitysyhteistyöhankkeita ja humanitaarista työtä.

Kenia

Permaculture – Kestävän kehityksen kulttuurien synnyttäminen kouluissa -hanke

Permakulttuurihankkeen ytimessä on alakouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa ajattelun muutoksen synnyttäminen neljän eri kulttuurin kautta. Kulttuurit ovat 1) yrittäjyys, 2) taloudenhoito, 3) sosiaalinen vastuu ja 4) koulutus. Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä tyttöjen, naisten ja vammaisten aseman parantamiseksi vaikuttaen erityisesti alueella esiintyviin lapsi- ja teiniavioliittoihin ja -raskauksiin sekä naisten sukuelinten silpomiseen.

Toimintavuonna hankkeeseen käytettiin 203 814 €. Valtionavustus hankkeeseen oli 170 000 € omavastuun ollessa 33 814 €. Vuoden aikana toteutettiin hankkeen monitorointimatka huhti-toukokuussa yhteistyössä Vammaiskumppanuus ry:n kanssa. Hankevastuuhenkilönä toimi Jani Virolainen. Hanketta toteuttaa säätiön monivuotinen kenialainen hankekumppani COMID Kenya.

Hankkeen toisena toimintavuotena toteutettiin hankesuunnitelman mukaista toimintaa seuraavanlaisin tuloksin:

 • Koulutuksiin vammaisten henkilöiden oikeuksista ja puutarhaviljelystä osallistui 35 koulussa ja 34 naistenryhmässä yhteensä yli 1000 oppilasta, 550 vanhempaa ja 105 opettajaa
 • Hankkeessa mukana olevat noin tuhat kotitaloutta harjoitti tuloja tuottavaa toimintaa. Tämä hyödytti perheiden ruokaturvan ja hyvinvoinnin lisäksi lasten opiskelumahdollisuuksia. Yhteensä 102 oppilasta maksoi koulumaksuja omalta pankkitililtään. Yhdessä koulussa permakulttuurikerhon 30 oppilasta hankki ryhmän yhdessä säästämällä rahalla itselleen opiskeluvälineitä
 • 32 naistenryhmää rekisteröitiin sosiaalitoimistoon virallisen aseman saamiseksi. Ryhmät saivat myös koulutusta yhteisölliseen säästämiseen liittyen. Toiminta hyödytti 295 naista ja 33 miestä
 • Vuoden aikana yli 500 lapsen pankkitileille tehtiin talletuksia lasten ja huoltajien toimesta. Sen lisäksi 58 oppilasta sijoitti viljelyksiltä saamiaan tuottoja karjaeläimiin. Myös 20 vanhempaa avasi henkilökohtaisen pankkitilin säästämistä varten
 • Yksi koulu aloitti vuoden aikana kouluruokailujen järjestämisen. Toiminta hyödytti 420 oppilasta sekä 19 henkilökunnan jäsentä. Tämän lisäksi opettajien työpaikkaruokailua tuettiin kaikissa muissa 34 koulussa.

Toiminnan kautta jo ensimmäisen toimintavuoden aikana alkanut ajattelun ja asenteiden muutos lisääntyi. Tämä on sitä elintärkeää muutosta, jonka avulla voimme saavuttaa pysyvää, elinaikaista kehitystä ja poistaa äärimmäistä köyhyyttä.

Vammaistyö

Säätiön pitkäaikaisin hanke, leikkaussafaritoiminta, jatkui koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen yhteistyössä Kendu Adventist Hospitalin kanssa Homa Bayn kunnassa Länsi-Keniassa. Hankkeessa toteutetaan suomalaiskirurgien ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta yhdessä sairaalan henkilökunnan kanssa korjaavia leikkauksia pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Vuoden 2022 tiimissä oli mukana 8 henkilöä.  Leikkausmatkan aikana toteutettiin 46 leikkausta. Toiminnan kulut olivat 18 955 €. Hankevastuuhenkilönä toimi Pirjo Syväoja.

Uganda

Toimintavuoden aikana toteutettiin nuorten yksinhuoltajaäitien pilottiprojektin (Positive Change for Sustainable Wellbeing -project) toinen vuosi Pohjois-Ugandassa, Agagossa, Omotin kylässä. Hankkeessa koulutettiin naisia ompelijan ammattiin sekä opetettiin mielenterveyteen ja hyvinvointiin, terveyteen, ravintoon, hygieniaan ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita. Hanke tarjosi nuorille äideillä tietoa ja taitoa itsestä ja omasta perheestä huolehtimiseen.

Tehtyjen haastattelujen mukaan hankkeella oli positiivinen vaikutus osallistuneiden 20 teini-ikäisen äidin sekä heidän lähipiirinsä elämään. Hankkeen avulla teiniäidit ovat oppineet viljelyä, ompelua, markkinointia ja asiakaspalvelua. Hanke lisäsi myös osallistujien mielenterveystaitoja, kykyä kasvattaa lapsiaan ja hoitaa omaa kotitalouttaan.

Vuoden aikana säätiö käytti hankkeeseen 22 672 €. Hankevastuuhenkilönä toimi Jaana Lahtinen ja hanke toteutettiin yhteistyössä ADRA Ugandan kanssa. Hankevastuuhenkilö teki monitorointi- ja evaluointimatkan Ugandaan lokakuussa.

Koulupolkutoiminta

Koulupolkutoiminnan kautta tuettiin lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksia peruskoulussa ja korkeammilla kouluasteilla maksamalla koulumaksuja ja muita koulunkäyntiin liittyviä kuluja. Tuettuja oppilaita oli vuoden aikana yhteensä 103.

Gambian koulupolku tuki neljää oppilasta. Tuen määrä oli 1 250 €. Yhdyshenkilönä oli Kaarina Villa.

Kenian koulupolku tuki 20 oppilasta. Toimintaan käytettiin 8 466 €. Yhdyshenkilönä toimi Päivi Laitinen.

Nepalin koulupolku tuki 40 oppilasta. Tuen määrä oli 11 900 €. Yhdyshenkilöinä toimivat Ben ja Aune Greggas.

Pakistanin koulupolku tuki 39 oppilasta. Tuen määrä oli 10 565 €. Yhdyshenkilönä toimi Sirpa Anita Saarinen.

Katastrofiapu

Toimintavuonna säätiön painopisteenä katastrofiavussa oli Ukrainan kriisi. Varojen kerääminen aloitetiin 25.2.2022, vain päivä sodan syttymisen jälkeen. Kevään ajalta kaikki lahjoitukset katastrofirahastoon ohjattiin ukrainalaisten auttamiseen ja keräyskulujen jälkeen lahjoituksista kertyi 97 393 €. Humanitaariseen toimintaan Ukrainaan, Puolaan ja Romaniaan toimitettiin 74 762 €. Nämä hankkeet sisälsivät muun muassa elin- ja päivittäistarvikkeiden ja käyttötavaroiden kuljetusta ja jakelua, viestintäpalveluita, majoitus- ja kuljetuspalveluita, raha-avustuksia ja psykososiaalista tukea. Ukrainalaisten maahanmuuttajien auttamiseen Suomessa käytettiin 11 334 €. Näillä varoilla tuettiin ruoka-aputyötä, koulutusta ja lapsiperheiden kesäleiriä. Kerättyjä varoja on jäljellä 11 296 €.

Katastrofirahastosta tuettiin loppuvuodesta COMID Kenian hanketta Supporting the process of rescuing girls from female genital mutilation (FGM) among the Kuria East community. Hankkeessa suojellaan kodeistaan naisten sukuelinten silpomista pakenevia tyttöjä. Hanke tuki kolmea pysyvää ja seitsemää väliaikaista turvakeskusta toimittamalla keskusten käyttöön 250 patjaa, 250 peittoa, 250 lakanasettiä, 15 kerrossänkyä sekä ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Hankkeen kustannukset olivat 14 185 €.

Ulkomaan toiminnan talous

Säätiön ulkomaan toiminnan kulut vuonna 2022 olivat 387 117 € (2021: 287 047 €). Ulkomaan toiminta rahoitettiin Ulkoministeriön, Sympatia-keräyksen ja Suomen Adventtikirkon tuella sekä ja lahjoitusten avulla.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Tulevana toimintavuotena säätiö jatkaa kotimaan avustustyötä ja nuorisotyötä sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarisen avun antamista. Säätiön toimintabudjetti tulee kasvamaan vuoteen 2022 verrattuna johtuen lisääntyvästä Ulkoministeriöltä saatavasta hankerahoituksesta. Vuoden aikana säätiö osallistuu Ruokaviraston järjestämään ESR+ aineellinen apu hankehakuun. Jos säätiö hyväksytään hanketoteuttajaksi, tulee se kasvattamaan kotimaan avustustyön toimintabudjettia.

Haasteita säätiön toiminnalle kotimaan työn osalta tuo edelleen vähävaraisten heikentynyt taloudellinen asema johtuen mm. Ukrainan sodan seurauksena nousseista elinkustannuksista. Avuntarvitsijoiden määrä kasvaa ja avustustyön resurssit eivät riitä vastaamaan tarpeeseen.

Säätiön kehitysyhteistyö jatkuu ja kasvaa painopisteenään Kenia ja Uganda. Vuoden aikana säätiö aloittaa uuden nelivuotisen Empower Her -hankkeen Keniassa ja kolmivuotisen PASSAGE hankkeen Ugandassa.

Säätiö jatkaa katastrofirahastonsa puitteissa humanitaarisen avun antamista. Oletettavaa on, että uusien katastrofien rinnalla tarve humanitaarisen avun antamiselle Ukrainaan jatkuu.

Toiminnan ja rahoituksen turvaamiseksi säätiö pyrkii edelleen kehittämään tiedottamista, varainhankintaa ja kumppanuuksia.

HENKILÖKUNTA

Toimintavuoden aikana säätiössä työskenteli seuraavat henkilöt:

 • Baltiejus Martynas, projektikoordinaattori, koko vuosi
 • Pikkuaho Tuija, avustustyöntekijä, 31.1. saakka
 • Sund Leena, kotimaan avustustyön koordinaattori, koko vuosi
 • Virolainen Jani, toiminnanjohtaja, koko vuosi

LOPUKSI

Vuoden 2022 aikana säätiö on toteuttanut tarkoitustaan. Säätiön toiminnan keskiössä ovat ihmiset. Ihmiset, jotka tarvitsevat apua sekä ihmiset, jotka voivat tarjota apua. Säätiö auttaa, tukee ja tuottaa mahdollisuuksia oman elämän parantamiseen henkilön etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta huolimatta.

Auta vähävaraista Suomessa. Tue lapsen koulutusta ja perheen ruokaturvaa kehittyvässä maassa. Pelasta katastrofin uhri. Lahjoita Sympatia-keräykseen.

Sympatia verkkosivuilla

FI89 8000 1500 5542 42 viitteellä 41111

MobilePay numerolla 88244

ADRA Finland säätiön rahankeräyslupa RA/2022/38. Poliisihallitus 14.1.2022.

Sydämellinen kiitos lahjastasi, joka lievittää katastrofien uhrien kärsimystä. Yksi elämä kerrallaan.

Jakaa artikkelin

2023-04-29T00:39:45+03:00
Go to Top