Loading...

Terveisiä Keniasta

Leveitä hymyjä, naurua, kohti ojentuvia käsiä, odotusta, jännitystä, pikkuriikkisiä männyn taimia, isoja lehtikaaleja, aurinkoa, kaatosadetta, kouluja, koteja, kasvimaita ja kanoja. Kaikkea tätä ja paljon enemmänkin sisältyi Keniaan suuntautuneeseen monitorointimatkaan. Oli mieltä lämmittävää nähdä, kuinka ADRAn Permakulttuuri- ja Empower Her -hankkeet ovat vaikuttaneet jo yli 2400 lapsen ja heidän perheidensä elämään Migorissa, Länsi-Keniassa Awendon ja Kurian alueella.

Permakulttuuri-hankkeessa lapset yhdessä vanhempiensa kanssa oppivat koulussa pidetyissä kerhoissa viljelemään omia pieniä kasvimaapalstoja. Sadonkorjuun aikaan he sekä saavat ravintoa perheelleen että voivat myydä osan sadosta ansaiten omaa rahaa. Kerholaisille opetetaan vastuullista rahankäyttöä, kuinka käyttää rahaa järkevästi ja miten säästää. Tavoitteena on, että jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle avataan pankkitili, jonne voi säästää rahaa esimerkiksi tulevia opintoja varten.

Keniassa monet perheet elävät erillään. Isät ovat töissä kaukana kotoa ja äiti huolehtii yksin lapsista ja kodista. Äidit ovat perinteisesti olleet riippuvaisia miestensä ansaitsemista rahoista. ADRAn hankkeen myötä äideillekin on avautunut mahdollisuus hankkia tuloja perheen käyttöön. Vierailimme muutamissa kodeissa, joissa äidit olivat perustaneet oman kasvimaan, jota he innolla meille esittelivät ja tietenkin myivät myös tuotteita vierailleen.

Hankkeeseen osallistuvia kannustetaan kantamaan sosiaalista vastuuta yhteisönsä jäsenistä. Saimme kuulla kertomuksia oppilaista, jotka olivat päättäneet ostaa uuden koulupuvun pojalle, jolla ei itsellä ollut siihen mahdollisuutta tai pojasta, joka lainasi tädilleen rahaa, jotta tämä pystyi aloittamaan oman pienen bisneksen kasvattamalla ja myymällä kasviksia.

Monilla hankkeeseen osallistuvilla oppilailla on ennen ollut haasteita koulunkäynnin kanssa. Päästyään mukaan hankkeeseen, heidän koulumotivaationsa on noussut ja oppimistuloksensa ovat parantuneet. Hankkeen myötä he ovat huomanneet, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, kun he voivat säästää rahaa jatko-opintojansa varten.

Empower Her-hankkeessa on paljon samoja elementtejä kuin Permakulttuuri-hankkeessa. Sen pääasiallisena tavoitteena on kuitenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien ja henkilökohtaisen koskemattomuuden parantaminen mahdollistamalla heille edellytyksiä omaehtoiseen ja itsenäiseen toimeentuloon. Tytöille ja naisille opetetaan yrittäjyyskoulutusta ja heitä pyritään voimaannuttamaan sosiaalisesti tietotaitoa jakamalla ja auttamalla heitä luomaan omia verkostoja. Hankkeessa vaikutetaan myös yhteisöjen miehiin ja poikiin, jotta he voisivat suojella tyttöjä lapsi- ja teiniraskauksilta ja -avioliitoilta sekä sukuelinten silpomiselta.

Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä ADRA Finlandin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin COMID Kenian kanssa. Ulkoministeriö rahoittaa hankkeista 85 %. Molempiin hankkeisiin tarvitaan silti vielä vuosittain n. 30 000 €, eli yhteensä n. 60 000 € omaa rahaa. Tämä raha kerätään pääasiassa Sympatia-keräyksen kautta. Myös sinä voit olla mukana tukemassa näitä elämää muuttavia hankkeita lahjoittamalla Sympatia-keräykseen. Kiitos paljon – tai asante sana, kuten kenialaiset sanovat – lahjoituksestasi!

Sympatia verkkosivuilla

FI89 8000 1500 5542 42 viitteellä 41111

MobilePay numerolla 88244

ADRA Finland säätiön rahankeräyslupa RA/2022/38. Poliisihallitus 14.1.2022.

Sydämellinen kiitos lahjastasi. Yksi elämä kerrallaan.

Jakaa artikkelin

2023-11-15T11:23:50+02:00
Go to Top