Loading...

YLEISTÄ

Vuosi 2023 oli ADRA Finland säätiön neljästoista toimintavuosi. Edeltäjäorganisaatioineen säätiö on toiminut kehitysyhteistyössä vuodesta 1978 ja kotimaan avustustyössä vuodesta 1968 lähtien.

Säätiötä kaksi vuotta johtanut Jani Virolainen kutsuttiin keväällä adventtikirkon pääsihteeriksi ja säätiön toiminnanjohtajan paikka laitettiin hakuun toukokuussa. Tehtävään tuli määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Säätiön hallituksen jäsenistä koottu ryhmä haastatteli neljä hakijaa ja hallitus valitsi kokouksessaan 29.6. uudeksi toiminnanjohtajaksi kasvatustieteen maisteri Merja Heikkilän, joka aloitti tehtävässä 1.8.

Toimintavuosi oli taloudellisesti haastava. Käynnissä oli kolme Ulkoministeriön tukemaa hanketta, joiden yhteenlaskettu valtionavustus oli 587 650 €, omavastuuosuuden ollessa 87 605 €. Normaalisti omavastuuosuus on pystytty kattamaan Sympatiakeräysvaroilla, mutta nyt sen kattamiseen tarvittiin tukea Adventtikirkon ADRA-rahastosta. Sympatiakeräyksen tulos jäi edellisestä huippuvuodesta lähes 91 000 €

Ukrainassa jatkuva sota ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen lisäsivät edelleen humanitaarisen avun tarvetta Suomessa sekä kantaväestön että maahanmuuttajien keskuudessa. Joulun alla avun tarvitsijoiden määrä kasvoi räjähdysmäisesti eikä säätiö pystynyt vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, vaikka annetun humanitaarisen avun arvo nousi edellisestä vuodesta 62 %. Maan laajuisesti apu tavoitti kuitenkin 21 000 henkilöä vähemmän.

SÄÄTIÖN TARKOITUS

Säätiö tekee humanitaarista avustus- ja kehitysyhteistyötä tarkoituksenaan vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä, edistää elämänhallintaa ja kokonaisvaltaista terveyttä sekä ympäristön, ilmaston ja luonnon suojelua. Säätiö edistää kestävää kehitystä ja tasa-arvoa ja vahvistaa kasvatus- ja valistustyötä. Säätiö jatkaa myös Suomen Adventtikirkon Avustuspalvelu ADA:n ja ADRA Finlandin aikaisemmin tekemää sosiaalista ja humanitaarista katastrofi- ja avustustyötä sekä kehitysyhteistyötä.

VARAINHANKINTA

Säätiön varainhankinta on rakentunut Sympatia-keräyksen ja lahjoitusten varaan yleisavustusten ja hankerahoituksen lisäksi. Säätiöllä on Poliisihallituksen 14.1.2022 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Sympatia-keräyksen vuoden 2023 tulos laski edellisestä vuodesta, jolloin lahjoitukset katastrofirahastoon moninkertaistuivat Ukrainan sodan takia.

Sympatia-keräyksen tulos vuonna 2023 oli 222 033,83 € (313 002,02 €), eli laskua edeltävään vuoteen verrattuna oli 90 968,19 €. Keräyskuluihin käytettiin 20 068,97 € eli 9,04 % nettotuloksen ollessa 201 964,86 €. Vuoden aikana kerätyistä varoista käytettiin katastrofiapuun 29 284,23 € ja Kenian koulupolkutoimintaan 5 064,06 € joten käytettäväksi vuodelle 2024 jäi 167 616,57 €.

Vuoden 2023 Sympatia-keräyksen tuloksesta:

 • 50 920,05 € lahjoitettiin eri hankkeiden kohdeviitteille,
 • 50 113,20 € lahjoitettiin katastrofirahastoon ja
 • 121 000,58 € lahjoitettiin keräyksen yleisviitteelle.

Sympatia-keräys toteutettiin yhdessä säätiön yhteistyökumppanin Suomen Adventtikirkon paikallisyhteisöjen kanssa. Keräyskoordinaattorina toimi Kaarina Villa. Keräyksestä viestittiin www.sympatia.fi sivulla, säätiön www.adra.fi sivulla, säätiön sosiaalisessa mediassa ilmaisin ja maksullisin keinoin sekä keräysesitteiden avulla. Loppuvuodesta järjestettiin joulukampanja Metan kanavissa yhteistyössä mainostoimisto Sitekickin kanssa. Kampanja tavoitti 44 197 henkilöä kolmen viikon aikana.

Selvitystä lahjoittajarekisterin (Donor Management/CRM) hankkimiseksi varainhankinnan kehittämiseen jatkettiin. Hallitus päätti ottaa ADRA Internationalin ADRA Source palvelun testikäyttöön, jotta selviäisi palveleeko se säätiön tarpeita riittävällä tavalla. Testaus pääsee alkamaan vasta seuraavan vuoden puolella.

 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Säätiön ensisijaisia viestintäkanavia ovat olleet sähköiset uutiskirjeet, nettisivut (www.adra.fi), varainkeruusivusto (www.sympatia.fi) ja sosiaalisen median tilit Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä, johon säätiölle luotiin profiili syksyllä. Lisäksi viestintää on toteutettu painotuotteiden avulla (ADRA Uutiset, ADRA-, Sympatia-, Ukraina- ja Uganda-esitteet sekä Sympatia-kalenteri) ja artikkelein Nykyaika-lehdessä.

Sähköinen uutiskirje ilmestyi 7 kertaa ja ADRA Uutiset marraskuussa. Facebook-sivun kattavuus oli 50 680 josta 88 % tavoitettiin maksullisten toimintojen avulla ja 85 % joulukuun aikana. Instagram-tilin kattavuus oli 1 086 josta 66 % tavoitettiin maksullisten toimintojen avulla ja 75 % joulukuun aikana. Facebook-sivun seuraajia on 829 suurimman seuraajaryhmän ollessa 65-vuotta täyttäneet naiset. Instagram-tilin seuraajia on 166 suurimman seuraajaryhmän ollessa 35-44-vuotiaat naiset. Sekä Facebook että Google estivät osan kampanjoista vuoden aikana. Nykyaika-lehdessä, joko painetussa tai online, julkaistiin kahdeksan säätiön toiminnanjohtajan tai Sympatia-keräyksen koordinaattorin kirjoittamaa säätiön toiminnasta tai Sympatiasta kertovaa tiedotetta tai artikkelia. Ruoka-avun tiedotuskanavana säätiö käytti valtakunnallista Ruoka-apu.fi -alustaa.

Säätiö osallistui toukokuussa Helsingissä järjestetyille Maailma kylässä -festivaaleille omalla näyttelypisteellään tiedottaen säätiön kehitysyhteistyöhankkeista ja katastrofiavusta. Vuoden aikana ADRAn toiminta oli esillä Suomen Adventtikirkon kesäjuhlilla Kaarinassa kesäkuussa ja Nuorten aikuisten päivillä Tampereella joulukuussa. ADRA-päiviä, joissa esiteltiin ADRAn toimintaa ja kohdattiin vapaaehtoistyöntekijöitä eri seurakunnissa, pidettiin vuoden aikana neljä. Tammikuussa Liperin ADRA-päivän yhteydessä pidettiin oppitunti myös Siikasalmen kristillisen koulun oppilaille. Muut ADRA-päivät olivat maaliskuussa Nummelassa, toukokuussa Kotkassa ja marraskuussa Tampereen Ilomäentien seurakunnassa. Tapahtumiin osallistui toiminnanjohtaja ja kotimaan avustustyön koordinaattori.

KOTIMAAN SOSIAALINEN TYÖ

Kotimaassa tehty sosiaalinen työ keskittyi pääasiassa vähävaraisten auttamiseen ruoka-, vaate- ja tavara-apuna sekä taloudellisina avustuksina. Työtä tehtiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla Suomea. Kohonneet ruoan ja energian hinnat nostivat avuntarvitsijoiden määrää entisestään.

Alkuvuodesta Ruokavirasto avasi Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) haun Vähävaraisille tarkoitetun aineellisen avun hankkeille, joissa ensisijaisesti työttömille työnhakijoille jaetaan maksukortteja ja tarjotaan liitännäistoimia, jotka tukevat heidän työllistymistään. Säätiö haki rahoitusta Kannustava-hankkeelle, mutta sai hakemukseen kielteisen päätöksen. Palautteessa kuitenkin rohkaistiin osallistumaan uudelleen seuraavalle hakukierrokselle huomioiden ehdotukset hankkeen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Avustustyö

Säätiön kotimaan avustustoiminnan keskus ja varastotilat sijaitsevat Nummelan Kopussa. Työtä koordinoi Leena Sund. Helsingin Soppakeittiötoiminnan vastuuhenkilönä toimi Martynas Baltiejus. Kotimaan avustustoiminnassa säätiöllä ja sen yhteistyökumppaneilla oli mukana noin 260 vapaaehtoistyöntekijää.

Säätiö solmi yhteistyösopimuksen ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n INNOSTAVA hankkeesta, jonka kohderyhmänä on osatyökykyiset tai pitkäaikaistyöttömät vihtiläiset. Hankkeessa tuetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti työ- tai opiskelupaikan saannissa ja pyritään luomaan toimivia verkostoja ja palvelupolkuja sekä lisäämään asiakkaiden osallisuutta esimerkiksi vapaaehtoistyön avulla.

Toimintavuoden aikana säätiö järjesti 10 Iloinen mieli -avustustapahtumaa eri puolilla Suomea yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Tapahtumissa kävi vähemmän ihmisiä kuin ennen, mihin vaikutti EU-ruuan jaon loppuminen. Avustettujen henkilöiden määrä oli yhteensä 763. Tapahtumissa jaettiin ilmaiseksi mm. vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä yhteensä noin 8,5 kuutiota ja keittoa tarjottiin yhteensä 300 litraa.

Ruoka-avun yhteistyö Vihdin Apajan kanssa jatkui. Vuoden aikana ADRA järjesti 7 soppatykkiruokailua ruokakassien hakijoille. Jokaisella kerralla tapahtumassa kävi keskimäärin 100 ruokailijaa. Soppatykkiruokailuja järjestettiin myös toritapahtumissa Vaasassa ja Piikkiössä, joissa ruokailijoita kävi yhteensä 310. Kohtaamiset ihmisten kanssa näissä tapahtumissa olivat lämpimiä ja yksilöllisiä. Vuoden aikana eri tapahtumissa soppaa tarjoiltiin yhteensä 865 litraa, arvoltaan 3892,50 €.

Vihdin Wuosisata-markkinoilla ihmiset innostuivat istuttamaan itselleen hyötykasvin muistuttamaan siitä työstä, mitä ADRA tekee kehitysyhteistyönä Keniassa opettamalla lapsia ja nuoria viljelyn avulla yrittäjyyteen ja siten omien elinolosuhteidensa parantamiseen.

Taloudellista apua ruokalahjakorttien, yksittäisten laskujen maksun ja hätäavun muodossa säätiö antoi 191 perheelle, joissa oli yhteensä 517 henkilöä. Avustusten arvo oli 13 639,97 €. Avustuksia ei mainostettu missään, sillä avuntarvitsijoiden määrä oli niin valtaisa, ettei säätiön budjetti olisi riittänyt vastaamaan tarpeisiin. Avuntarvitsijat saivat tiedon avustusmahdollisuudesta lähinnä seurakunnista ja sosiaalisesta mediasta.

Säätiön paikallisina yhteistyökumppaneina toimi Suomen Adventtikirkon paikallisyhteisöjä, joista 19 raportoi toiminnastaan. Avustustapahtumia järjestettiin vapaaehtoisvoimin yhteensä 1 312 kertaa toimintavuoden aikana. Tapahtumat olivat yhteisöllisiä ruokailuja, hävikkiruuan jakelua, vaatteiden ja tavaroiden jakelua sekä yksilöllistä avustamista. Toiminnan kautta avustusta sai 33 681 henkilöä. Avustuksena jaetun ilmaistavaran ja ruoka-avun arvo oli 1 728 595,39 €.

Säätiön ja sen yhteistyökumppanien toteuttaman avustustyön arvo oli yhteensä 1 752 947,86 €. Toiminta tavoitti 36 396 henkilöä avustuksen keskimääräisen arvon ollessa 48 €/henkilö. Edelliseen vuoteen verrattuna avustustyön yhteenlaskettu arvo nousi 609 695,86 € vaikka toiminta tavoitti 21 217 henkilöä vähemmän. Näin ollen avustuksen arvo henkilöä kohden nousi 28 euroa.

Globaalikasvatus ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Toimintavuoden aikana säätiö tuki nuorten globaalikasvatusta tukemalla taloudellisesti Tampereen kristillisen koulun kehitysyhteistyökerhon toimintaa. Tukea annettiin 5 000 €. Osana kerhotoimintaa kerho toteutti matkan Nepaliin, jossa se tuki nepalilaisten kastittomien, todella köyhien ihmisten kylän Health Camp-toimintaa ja toimintakeskuksen rakentamista.

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevää sosiaalista palvelutyötä toteutettiin OIKOS-yhteisössä sekä säätiön Helsingin Soppakeittiötoiminnan yhteydessä. Säätiö tuki 7 000 eurolla Vantaan OIKOS-talon toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Talon toiminnassa on säännöllisesti viikoittain mukana noin 50 nuorta aikuista, joista osa on yksinäisiä ilman tukiverkostoa. OIKOS-talosta he ovat löytäneet paikan, jossa heidät hyväksytään sellaisena kuin he ovat ja ovat huomanneet, kuinka päihteetön elämäntapa rakkaudellisessa ilmapiirissä antaa eväät hyvään elämään.

OIKOS-nuoret palvelivat vuoden aikana yhdeksän kertaa Soppakeittiössä, jossa myös Helsingin polunkävijät palvelivat kolmesti.

 

Kotimaan toiminnan talous

Säätiön kotimaan toiminnan kulut vuonna 2023 olivat 121 470,72 € (139 085 €). Kotimaan toiminta rahoitettiin Teuvo Miettisen säätiön, Sympatia-keräyksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

 

ULKOMAAN KEHITYSYHTEISTYÖ JA HUMANITAARINEN TYÖ

Säätiön tekemän kehitysyhteistyön tarkoituksena on vähentää köyhyyttä ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea kestävää kehitystä ja tuottaa verkostonsa toiminnalla ja osaamisella lisäarvoa paikallisille ihmisille, yhteisölle ja yhteiskunnalle.

Säätiön kehitysyhteistyö tuo lisäarvoa Suomen Ulkoministeriön kehityspoliittisiin painopisteisiin. Toiminta pohjautuu verkostoitumiseen sekä koti- että kohdemaassa, yhteistyöhön paikallisten kumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä vapaaehtoisten työpanokseen.

Säätiö on verkostoitunut ministeriöiden ja paikallishallinnon, järjestöjen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja asiantuntijoiden kanssa sekä hanke- että kotimaassa. Säätiö on FINGOn jäsen sekä ADRA Europen jäsen ja sen kautta Euroopan avustus- ja kehitysjärjestöjen keskusliitto Concorden jäsen. Ulkomaan hankkeiden projektikoordinaattorina aloitti vuoden alussa Martynas Baltiejus.

Toimintavuosi oli Kestävän kehityksen kulttuurien synnyttäminen koulussa -hankkeen (Permakulttuuri-hanke) kolmas ja viimeinen vuosi. Ugandassa aloitettiin Ulkoministeriön rahoittama Koululaisten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen yrittäjyyden hanke (PASSAGE) ja Keniassa Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kautta -hanke (Empower Her). Lokakuussa Keniaan suuntautuneen monitorointimatkan yhteydessä toiminnanjohtaja ja projektikoordinaattori yhdessä COMID Kenian henkilöstön kanssa matkustivat ADRA Tansanian vieraiksi neuvottelemaan mahdollisesta tulevasta rajat ylittävästä hankkeesta Kenian ja Tansanian välillä. Marraskuussa säätiö toteutti Leikkaussafarimatkan suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Keniaan, tällä kertaa Kisiin kuntaan Nyanchwa Adventist Mission Hospitaliin. Koulupolkutoimintaa jatkettiin Gambiassa, Keniassa, Nepalissa ja Pakistanissa. Humanitaarista katastrofiapua toimitettiin Ukrainaan, Syyriaan, Turkkiin, Sloveniaan ja Somaliaan.

ADRA verkosto

Säätiö on ADRA Europen jäsen sekä osa kansainvälistä ADRA verkostoa, joka toimii 120 maassa. Verkosto luo säätiölle hyvät toimintamahdollisuudet kehitysyhteistyön toteuttamiseen sekä katastrofiavun toimittamiseen. Vuoden aikana säätiön työntekijöitä sekä vapaaehtoisia oli mukana ADRA Europen työryhmissä. Toiminnanjohtaja osallistui maaliskuussa Turkissa kansainvälisen

ADRAn järjestämään vuosikokoukseen, johon osallistui pääsääntöisesti ADRAn maatoimistojen johtajia: maajohtaja/toiminnanjohtaja, talousjohtaja, ohjelmajohtaja. Tapahtuma oli samalla

ADRAn 40-v juhla ja siellä oli koulutusta ja työskentelyä eri teemoista sekä yhteyksien luomista.

Projektikoordinaattori osallistui heinäkuussa Kazakstanissa järjestettyyn ADRA Europen CORE-koulutukseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista kotimaassa annettavaan hätäapuun ja antaa valmiudet kansallisen hätäapusuunnitelman kehittämiseen. Toiminnanjohtaja osallistui marras-joulukuun vaihteessa ADRA Europen vuosikokoukseen ja maajohtajien koulutukseen Ranskassa.

Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn hankkeet

Vuonna 2023 säätiö tuki, hallinnoi, koordinoi tai oli mukana toteuttamassa seuraavia kehitysyhteistyöhankkeita ja humanitaarista työtä:

Kenia

Permaculture – Kestävän kehityksen kulttuurien synnyttäminen kouluissa -hanke

Permakulttuurihankkeen ytimessä oli alakouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa ajattelun muutoksen synnyttäminen neljän eri kulttuurin kautta. Kulttuurit ovat 1) yrittäjyys, 2) taloudenhoito, 3) sosiaalinen vastuu ja 4) koulutus. Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä tyttöjen, naisten ja vammaisten aseman parantamiseksi pyrkien erityisesti vähentämään alueella esiintyviä lapsi- ja teiniavioliittoja ja -raskauksia sekä naisten sukuelinten silpomista.

Toimintavuonna hankkeeseen käytettiin 202 079,09 €. Valtionavustus hankkeeseen oli 170 000 € omavastuun ollessa 32 079,09 €. Vuoden aikana toteutettiin kaksi hankkeen monitorointimatkaa. Ensimmäiselle matkalle tammi-helmikuussa osallistui Jani Virolainen ja Martynas Baltiejus, toiselle lokakuussa Merja Heikkilä ja Martynas Baltiejus. Hankevastuuhenkilönä toimi Martynas Baltiejus. Hanketta toteutti säätiön monivuotinen kenialainen hankekumppani COMID Kenya.

Hankkeen kolmantena ja viimeisenä toimintavuotena toteutettiin hankesuunnitelman mukaista toimintaa seuraavanlaisin tuloksin:

 • 85 vanhempaa viidessä rekisteröidyssä ryhmässä sai koulutusta taloudellisen avustusten hakemiseen viranomaisilta.
 • 102 vanhempaa koulutettiin kouluttamaan muita hankkeeseen osallistuvia vanhempia ja lapsia puutarhaviljelystä ja rohkaisemaan heitä käyttämään opittuja taitoja.
 • Seurantakoulutuksiin osallistui 35 koulussa ja 34 naistenryhmässä yhteensä 968 oppilasta, 364 vanhempaa ja 102 opettajaa
 • Hankkeessa mukana olevista kotitalouksista 1 127 harjoitti tuloja tuottavaa toimintaa. Tämä hyödytti perheiden ruokaturvan ja hyvinvoinnin lisäksi lasten opiskelumahdollisuuksia. Yhteensä 506 oppilasta pystyi maksamaan koulumaksujaan, hankkimaan koulutarvikkeita ja tukemaan sisarustensa opintoja ylemmillä kouluasteilla.
 • Vuoden aikana 640 pankkitilille tehtiin talletuksia lasten ja huoltajien toimesta. Sen lisäksi 151 oppilasta sijoitti viljelyksiltä saamiaan tuottoja siipikarjaan ja karjaeläimiin.
 • Hankevuoden aikana kaksi koulua aloitti kouluruokailut, joista hyötyi 619 oppilasta. Toinen kouluista oli erityiskoulu, jossa on 63 vammaista lasta. Lisäksi yhdessä koulussa jatkui aiemmin aloitettu kouluruokailu, joka hyödytti 556 oppilasta sekä 19 henkilökunnan jäsentä.
 • Vuoden aikana 1002 oppilaalle tehtiin kotiarviointi, jossa todettiin 70 % parantaneen akateemista suoriutumistaan.
 • Hankkeessa koulutettiin 932 tyttöä, 878 poikaa, 17 opettajaa ja 120 vanhempaa erityisesti afrikkalaisten lehtivihannesten ravintoarvoista.
 • Ympäristönsuojeluun osallistui 689 oppilasta, 86 opettajaa ja 680 vanhempaa istuttamalla yhteensä 24 053 erilaista puuta.

Empower Her – Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kautta

Empower Her -hanke toimii naisten ja tyttöjen oikeuksien ja henkilökohtaisen koskemattomuuden hyväksi parantamalla heidän edellytyksiään omaehtoiseen ja itsenäiseen toimeentuloon. Keskeisenä työkaluna ovat nais- ja tyttöryhmien (kerhojen) muodostaminen ja ryhmissä annettava yrittäjyyskoulutus kuin myös osallistujien sosiaalinen voimaannuttaminen tietotaidon jakamisen ja tyttöjen ja naisten oman verkoston luomisen kautta.

Toimintavuonna hankkeeseen käytettiin 183 690,14 €. Valtionavustus hankkeeseen oli 156 427 € omavastuun ollessa 27 263,14 €. Hanketta monitoroitiin samoilla kahdella matkalla, kuin Permakulttuuri-hanketta. Ensimmäiselle matkalle tammi-helmikuussa osallistui Jani Virolainen ja Martynas Baltiejus, toiselle lokakuussa Merja Heikkilä ja Martynas Baltiejus. Hankevastuuhenkilönä toimi Martynas Baltiejus. Hanketta toteutti säätiön monivuotinen kenialainen hankekumppani COMID Kenya.

Ensimmäisenä toimintavuonna hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti seuraavin tuloksin:

 • Yhteensä 12 ryhmää oli yhteydessä viranomaisiin ryhmien rekisteröintiä varten. 2 ryhmää saatiin rekisteröityä ja ne saivat rahoitusta yksityiseltä lainajärjestöltä.
 • Vuoden aikana pidettiin yhteensä 40 keskustelutilaisuutta 989 tytölle ja 744 pojalle heidän sosiaalisista oikeuksistaan ja siitä, miten he voivat suojautua haitallisilta taantumuksellisilta kulttuurikäytännöiltä, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.
 • Yhteisöjä on valistettu, ja viranomaisten tiedot osoittavat, että haitalliset käytännöt, kuten naisten sukupuolielinten silpominen ja teiniraskaudet, ovat vähentyneet alueilla.
 • Vuoden aikana pidettiin yhteensä 34 vuoropuhelua lasten oikeuksista, ja ne järjestettiin 34 vireässä kylässä viikoittaisessa tapaamisessa tyttöjen kanssa; vuoropuheluun osallistui 607 miestä ja 830 naista.
 • Ohjelman avulla on onnistuttu perustamaan 506 pienyritystä, joista yksittäisten jäsenten kotitaloudet hyötyvät. Yritykset hyödyttävät yli 2024 kotitaloutta.
 • 120 naiselle ja 120 opettajalle järjestettiin 6 voimaannuttajakoulutusta. He järjestivät samankaltaisia koulutuksia 1200 oppilaalle ja yli 1200 vanhemmalle eri kouluissa ja ryhmissä.

Vammaistyö

Marraskuussa säätiö toteutti Leikkaussafarimatkan suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Keniaan, ensimmäistä kertaa Kisiin kuntaan Nyanchwa Adventist Mission Hospitaliin. Yhdeksän hengen tiimi toteutti 33 leikkausta, kolme sai kipsauksen avohoitona ja yli 80 muuta lääketieteellistä apua, mm. röntgenkuvausta, lääkehoitoa ja fysioterapiaa. Leikatuista 20 oli alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Toiminnan kulut olivat 23 325,19 €. Hankevastuuhenkilönä toimi Pirjo Syväoja.

Uganda

PASSAGE – Koululaisten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen yrittäjyyden hanke

PASSAGE (Permaculture Action for Sustainable Savings And Greening Entrepreneurship for school children) hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvien kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä taloudellista omavaraisuutta Amurun alueella Acholissa, Pohjois-Ugandassa. Hankkeen neljä keskeistä aihealuetta ovat akateeminen kehittyminen, yrittäjyys, säästäminen ja kuluttaminen sekä sosiaalinen vastuu.

Toimintavuonna hankkeeseen käytettiin 188 459,05 €. Valtionavustus hankkeeseen oli 161 145 € omavastuun ollessa 27 314,14 €. Hankemonitorointia suoritettiin kahdella matkalla. Ensimmäiselle matkalle huhtikuussa osallistui Jani Virolainen ja Martynas Baltiejus, toiselle joulukuussa Martynas Baltiejus. Hankevastuuhenkilönä toimi Martynas Baltiejus ja hanketta toteutti ADRA Uganda.

Hankkeen käynnistymisessä oli haasteita, minkä vuoksi hankesuunnitelman toteuttaminen hieman viivästyi. COMID Kenia tuki hanketta käymällä toteutusalueella kouluttamassa hanketyöntekijöitä ja ohjaamalla hanketta oikeaan suuntaan. Kun hanke vihdoin pääsi kunnolla toteuttamaan hankesuunnitelman mukaista toimintaa, saatiin ensimmäisenä vuonna seuraavanlaisia tuloksia:

 • 750 vanhempaa ja kerhojen jäsentä (290 miestä, 460 naista) koulutettiin hankkeen lähestymistapaan odotuksena, että he välittävät oppimansa tietotaidot edelleen kotitalouksiinsa, koululaisille ja yhteisöihinsä.
 • 720 vanhempaa ja CBO:n (Community based organisation) jäsentä sai koulutuksen puutarhaviljelyn käytänteistä.
 • 30 CBO:n ja vanhempainryhmän johtajaa (13 naista ja 17 miestä) koulutettiin tasa-arvokysymyksistä. Vastaavia koulutuksia järjestettiin myös 395 naiselle ja 136 miehelle ryhmätasolla.
 • 40 opettajaa (22 miestä ja 18 naista) perehdytettiin PASSAGE-hankkeen neljään aihealueeseen, jotta he voivat auttaa oppilaita arvostamaan niitä ja myös käyttämään niitä itse muutoksen aikaansaamiseksi omissa kotitalouksissaan ja koko yhteisössä.
 • 10 vanhempainkerhon ja CBO:n yhteensä 810 jäsentä sai koulutusta ryhmädynamiikasta ja VSLA-menetelmien (Village Savings and Loans Associations) käyttöönotosta. Ryhmät ovat laatineet sääntönsä ja kymmenen kerhoa on jo rekisteröity piirikunnan tasolla. Loput kerhot ovat rekisteröinnin loppuvaiheessa.
 • Kaikkien kymmenen oppilaskerhon yhteensä 500 oppilasta (190 poikaa ja 310 tyttöä) sai koulutusta sosiaalisesta vastuusta. Koulutuksen toteutti COMID Kenian henkilöstö PASSAGE-henkilöstön tuella.
 • 510 oppilasta koulutettiin erilaisten puutarhakasvien viljelyyn. Oppilaat saivat viiden eri kasvin (sukuma wiki, kaali, punajuuri, munakoiso ja tomaatti) siemeniä kasvatettavaksi myös kotona vanhempien avustuksella.
 • 344 oppilaan (120 poikaa, 224 tyttöä) kotona on vierailtu lomien aikana ja heitä on koulutettu yhdessä vanhempien kanssa erilaisista viljelymenetelmistä, joilla voi parantaa sadontuotantoa. Osa oppilaista on saavuttanut huikeita tuloksia saamiensa oppien avulla.
 • 120 (72 naista ja 48 miestä) paikallista johtajaa perehdytettiin hankkeeseen. Sekä viranomaiset että poliittiset johtajat sitoutuivat tukemaan hankkeen toimintaa.
 • Seurantakoulutuksessa koulutettiin 926 (288 miestä/poikaa ja 638 naista/tyttöä) henkilöä parhaista viljelykäytänteistä, joiden avulla voi monipuolistaa tulonlähteitä sekä yksilö- että ryhmätasolla.
 • 1291 (559 miestä/poikaa ja 732 naista/tyttöä) sai yrittäjyyskoulutusta ja perusti viljelyksiä tulonhankintaa varten.

Teiniäiti-hanke – Positive Change for Sustainable Wellbeing

Toimintavuoden aikana toteutettiin nuorten yksinhuoltajaäitien pilottiprojektin (Positive Change for Sustainable Wellbeing -project) kolmas vuosi Pohjois-Ugandassa, Agagossa, Omotin kylässä. Hankkeessa 24 nuorta äitiä sai koulutusta ruuanlaitosta ja leipomisesta ja heille opetettiin mielenterveyteen ja hyvinvointiin, terveyteen, ravintoon, hygieniaan ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita. Hanke tarjosi nuorille äideillä tietoa ja taitoa itsestä ja omasta perheestä huolehtimiseen.

Saadun palautteen mukaan hankkeella oli positiivinen vaikutus hankkeeseen osallistuneiden teini-ikäisten äitien sekä heidän lähipiirinsä elämään. Hankkeen avulla teiniäidit oppivat viljelyä, ruuanlaittoa, markkinointia ja asiakaspalvelua. Koulutuksen aikana äidit oppivat syömään terveellisemmin ja tarjoamaan ravitsevampaa ruokaa lapsilleen. Hanke lisäsi myös osallistujien mielenterveystaitoja, kykyä kasvattaa lapsiaan ja hoitaa omaa kotitalouttaan.

Vuoden aikana säätiö käytti hankkeeseen 23 325,19 €. Hankevastuuhenkilönä toimi Jaana Lahtinen ja hanke toteutettiin yhteistyössä ADRA Ugandan kanssa. Hankevastuuhenkilö teki monitorointi- ja evaluointimatkan Ugandaan lokakuussa.

Koulupolkutoiminta

Koulupolkutoiminnan kautta tuettiin lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksia peruskoulussa ja korkeammilla kouluasteilla maksamalla koulumaksuja ja muita koulunkäyntiin liittyviä kuluja. Tuettuja oppilaita oli vuoden aikana yhteensä 103.

Gambian koulupolku tuki viittä oppilasta. Tuen määrä oli 1 400 €. Yhdyshenkilönä oli Kaarina Villa.

Kenian koulupolku tuki 34 oppilasta. Toimintaan käytettiin 8 893,47 €. Yhdyshenkilönä toimi Päivi Laitinen.

Nepalin koulupolku tuki 46 oppilasta. Tuen määrä oli 14 572,57 €. Yhdyshenkilöinä toimi Aune Greggas.

Pakistanin koulupolku tuki 39 oppilasta. Tuen määrä oli 9 286,09 €. Yhdyshenkilönä toimi Sirpa Anita Saarinen.

 

Katastrofiapu

Ukrainan kriisin keskellä elävien auttaminen jatkui tänäkin toimintavuonna. Säätiö tuki ADRA Slovakian työtä kriisialueella lahjoittamalla varat yhden generaattorin hankintaan ukrainalaiselle hammaslääkäriklinikalle sekä osoittamalla varoja hankkeeseen, jossa hankittiin kotitalouksiin uuneja lämmittämään koteja talvella. Apua sai myös Tyachivissa sijaitseva maan sisäisiä pakolaisia vastaanottava Happy Town asuintilojen, välttämättömyystarvikkeiden, ruuan ja kuljetusten tarjoamiseen sekä Tampereella toimiva Ukraina Talo Ry noin 3 000 kg humanitaarisen avun keräämiseen ja toimittamiseen Harkovan ja Irpinin siviileille. Kaiken kaikkiaan varoja Ukrainan kriisiin osoitettiin 11 817,05 €.

Toimintavuoden suurin avustus, 28 618 €, lähetettiin Turkin ja Syyrian maanjäristysalueella tehtävän avustus- ja jälleenrakennustyön tukemiseen. Vuoden aikana apua lähetettiin myös Somalian nälänhädästä kärsiville (6 910 €) ADRA Sveitsin kautta sekä Slovenian tulvien uhrien auttamiseen (5 000 €).

Ulkomaan toiminnan talous

Säätiön ulkomaan toiminnan kulut vuonna 2023 olivat 724 253,68 € (387 117 €). Ulkomaan toiminta rahoitettiin Ulkoministeriön, Sympatia-keräyksen ja Suomen Adventtikirkon tuella sekä ja lahjoitusten avulla.

 

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Tulevana toimintavuotena säätiö jatkaa kotimaan avustustyötä ja nuorisotyötä sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarisen avun antamista. Säätiön toimintabudjetti pienenee vuoteen 2023 verrattuna johtuen Ulkoministeriöltä saatavan hankerahoituksen pienenemisestä (vuonna 2023 kolme UM-hanketta, vuonna 2024 kaksi). Vuoden aikana säätiö osallistuu Ruokaviraston järjestämään ESR+ aineellinen apu hankehakuun. Jos säätiö hyväksytään hanketoteuttajaksi, tulee se kasvattamaan kotimaan avustustyön toimintabudjettia.

Haasteita säätiön toiminnalle kotimaan työn osalta tuo edelleen vähävaraisten heikentynyt taloudellinen asema johtuen mm. Ukrainan sodan seurauksena nousseista elinkustannuksista sekä hallituksen toimista yhteiskunnan tukien leikkaamiseksi. Avuntarvitsijoiden määrä kasvaa entisestään ja avustustyön resurssit eivät riitä vastaamaan tarpeeseen.

Säätiön kehitysyhteistyö jatkuu painopisteenään Kenia ja Uganda. Nelivuotinen Empower Her -hanke Keniassa ja kolmivuotinen PASSAGE hanke Ugandassa aloittavat toisen toimintavuotensa. Säätiö jatkaa katastrofirahastonsa puitteissa humanitaarisen avun antamista. Oletettavaa on, että uusien katastrofien rinnalla tarve humanitaarisen avun antamiselle Ukrainaan jatkuu.

Toiminnan ja rahoituksen turvaamiseksi säätiö pyrkii edelleen kehittämään tiedottamista, varainhankintaa ja kumppanuuksia.

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNASTA

Säätiöllä ei vuoden aikana ole ollut varsinaista tutkimus- ja kehitystoimintaa.

HENKILÖKUNTA

Toimintavuoden aikana säätiössä työskenteli seuraavat henkilöt:

 • Baltiejus Martynas, projektikoordinaattori, koko vuosi
 • Sund Leena, kotimaan avustustyön koordinaattori, koko vuosi
 • Virolainen Jani, toiminnanjohtaja, 31.7. saakka
 • Heikkilä Merja, toiminnanjohtaja, 1.8. alkaen

LÄHIPIIRISELVITYS

Säätiö ei ole myöntänyt vastikkeettomia tukia lähipiirilleen vuonna 2023.

Vastikkeelliset lähipiiritoimet vuona 2023 olivat seuraavat:

Lähipiirille maksetut palkat ja verovapaat korvaukset:

Toiminnanjohtaja:

Jani Virolainen (1.1.-31.7.2023)

Palkat                           Päivärahat              Kilometrikorvaukset

40 457,14 €                     2 361,52 €                   3 358,42 €

Merja Heikkilä (1.8.-31.12.2023)

Palkat                        Päivärahat               Kilometrikorvaukset

20 287,00 €                 1 577,04 €                   1 016,54 €

LOPUKSI

Yllä olevan toimintakertomuksen pohjalta voidaan todeta säätiön täyttäneen tarkoitustaan vuonna 2023.

Säätiön toiminnan keskiössä ovat ihmiset. Ihmiset, jotka tarvitsevat apua sekä ihmiset, jotka voivat auttaa. Säätiö tarjoaa apua, tukea ja mahdollisuuksia oman elämän parantamiseen henkilön etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta huolimatta.

Tämä toimintakertomus on hyväksytty säätiön hallituksen kokouksessa.

Keväisin terveisin,
Merja Heikkilä

Auta vähävaraista Suomessa.
Lahjoita Sympatia-keräykseen.

Sympatia verkkosivuilla

FI89 8000 1500 5542 42 viitteellä 41111

MobilePay numerolla 88244

ADRA Finland säätiön rahankeräyslupa RA/2022/38. Poliisihallitus 14.1.2022.

Jaa artikkelin

2024-05-23T20:11:03+03:00
Go to Top