Sympatia-kansalaiskeräyksen vuosittaisesta ulkomaanosuuden tuotosta ADRA Finland rahastoi 10 prosenttia katastrofirahastoonsa.  Sieltä säätiön on vuosien mittaan voinut tukea lukuisten maailmalla tapahtuneiden katastrofien uhrien auttamistyötä.

 

Varoja, materiaalista- ja henkilöstöapua katastrofin tapahtuessa koordinoi kansainvälinen ADRA lähimmän maatoimistonsa kanssa yhteistyössä.

Verkoston yhteisrahoituksella ja koodrinaatiolla tuhoja kokeneessa yhteisössä voidaan näin pian ja tehokkaasti käynnistää pelastustyöt ja muu katastrofien  uhrien auttaminen.