• Kenia

 

ADRA Finland on toiminut Länsi-Keniassa jo 1990-luvulta lähtien. Terveydenhoito, koulutus, elinkeinojen kehittäminen  ja vammaisten aseman parantaminen ovat olleet työn keskiössä.

 

ADRA Finlandin paikallisina hankekumppaneina Keniassa ovat olleet pitkään Kendu Adventist Hospital Kendu Bayssä, Baratonin yliopisto Eldoretissa sekä viime vuosina paikallinen Community Based Organisation COMID (Community Initiative for Development).

Ks.

http://comidkenya.org/

 

 

Hankkeemme

 

CBR vammaistyö

CBR- työssä  eli vammaisten yhteisöpohjaisessa kuntoutuksessa kyse on kokonaisvaltaisesta toimintamallista, jossa yhdistetään terveyttä, kasvatusta, toimeentuloa ja sosiaalisia suhteita ja voimaannuttamista.  CBR-ajattelu tarkoittaa kuntoutuksen kehittämistä kohti vammaisten lähipalveluja ja työtä vammaisten ihmisten osallisuuden edistämiseksi niissä yhteisöissä missä he elävät.

Keniassa vammaisten asema on edelleen hyvin heikko ja heitä syrjivä. Yleistavoitteena ADRA Finlandin työssä ovat vammaisten osallisuus ja ihmisoikeudet, mutta samalla pyrimme vastaamaan vammaisten ihmisten erityistarpeisiin leikkaustoiminnan ja kuntoutuksen sekä lääkityksen avulla.

Tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja instituutioita, kuten koululaitosta ja terveydenhuoltoa ja kohentaa sitä kautta vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan sen täysivertaisina jäseninä.

Vammaisten ihmisten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen on yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä ja se on myös yksi Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaavista teemoista. Suomella on kansainvälisesti hyvä maine vammaistyössä.

 

Tuloksia

 

Vammaistyössämme  olemme mm.

 

 • Tehneet laajan kartoituksen vammaisten asemasta Länsi-Keniassa ja sen yhteisöissä,
 • Rakentaneet uuden leikkaussaliyksikön Kendu Adventist Hospitaliin erityisesti vammaisten leikkauksia varten.
 • Leikanneet ja hoitaneet suomalaisten huippukirurgien vapaaehtoistyönä (ns. Surgical Safaries) n. 1000 nuorta vammaispotilasta.
 • Perustaneet vammaisia kuntouttavan klinikan Kabondon sairaalaan ja ylläpitäneet sitä vuodesta 2013 lähtien.
 • Hankkeen kuntoutusosioon on osallistunut lähes 2000 vammaista lasta tähän mennessä.
 • Kouluttaneet laajasti paikallista terveydenhoitoväkeä, lääkäreitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, viranomaisia, uskonnollisia johtajia ja kyläpäälliköitä sekä vammaisten lasten vanhempia oikeusperusteiseen vammaisajatteluun.
 • Osa koulutuksista on toteutettu Suomessa, osa Keniassa.
 • Luoneet alueelle lähetejärjestelmän, jolla vammaiset lapset voivat vaatia oikeuksiaan ja päästä hoitoon ja saada lääkityksen.
 • Kustantaneet noin parillekymmelle lapselle perus- ja yläasteen sekä osalle myös lukioasteen koulutuksen.
 • Käynnistäneet vammaisten työllistämistä edesauttavan elinkeinojen kehittämistyön eli ns. Livelihood- hankkeen.
 • Käynnistäneet selvityksen vammaisten sosiaalisesta asemasta yhteisöissään osana vammaisten aseman parantamista.
 • Lisäarvona hankkeessa on ollut lukuisten suomalaisten terveydenhoidon ammattilaisten ja opiskelijoiden sekä muiden vapaaehtoisten suuriarvoinen ja tunteja laskematon työ.

 

Vammaisten auttamistyömme sai merkittävää huomiota Suomessa vuonna 2013 kun TV 1 teki Kenian leikkaussafareista  ja niiden vetäjäjästä, ylilääkäri Tapio Hakalasta puolen tunnin TV-ohjelman. Sen näki puoli miljoonaa suomalaista.

 

Elinkeinojen kehittämis- ja työllistämishanke

 

1 Elinkeinojen kehittämis- ja työllistämishanke (ns. Livelihood- hanke) on nuorten työttömien sekä vammaisten elinkeinojen kehittämishanke Länsi-Keniassa Kendu Bayn ja Homa Bayn alueella. Kolmena vuotena hanke perustaa 70 yritysryhmää. Ryhmässä noin 15 jäsentä keskimäärin.

Välineenä on kouluttaa nuorten ja vammaisten ryhmät pyörittämään pienimuotoista elinkeinotoimintaa.  Hanke antaa koulutuksissa mukana oleville perustiedot oman elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja itse itsensä työllistämiseen.

Koulutus sisältää mm. taloushallintoa, markkinointia, liiketoimintasuunnittelua ja organisaation johtamista. Peruskoulutuksen lisäksi perustetut ryhmät saavat tarvittavaa jatkokoulutusta ja erikoistumiskoulutusta.

 

Pyrkimyksenä on saada ryhmät ja liiketoiminnot kestävälle perustalle tukemalla ja seuraamalla niiden kehitystä mahdollisimman pitkälle.

 

Tuloksia

Hanke on luonut toimeentuloa jo noin tuhannella hengelle suoraan. Välillisesti se synnyttää lisätuloja paljon laajemmalle.

 

Koulutetut yritysryhmät toimivat samalla roolimalleina toisille nuorille.  Hanke on ollut monelle nuorelle

lähtölaukaus pyrkiä  eteenpäin elämässä. Se on myös osoittanut kuinka koulutuksella voidaan motivoida osallistujia yrittämään ja antamaan parastaan.

 

Hanke antaa mikrolainoja ryhmille toiminnan alkuvaiheessa ns. table banking- periaatteella. Hankkeessa on perustettu esim.mopotaksifirma, aasien vedenkuljetusbusiness, kanaloita, kauneussalonki, autopesula, veitsenteroitusyritys, erilaisia viljelyksiä yms.

 

Lasten ja nuorten elämäntaitojen kehittämishanke

 

Kendu Bayn ja Homa Bayn alueella 16 koulussa käynnissä oleva hanke tähtää ala-asteen ja yläasteen oppilaiden elämäntaitojen kehittämiseen viidelle elämän osa-alueella.

 • Säästäminen
 • Sadon tuottaminen ja sen saaminen maasta
 • Hyvä koulumenestys
 • Sosiaalinen vastuu
 • Yrittäjyys

 

Tuloksia

Hankkeessa ennen kuivat koulujen pihat on muutettu kukoistaviksi puutarhaviljelyksiksi.  Oppilaat on opetettu perustamaan ja pitämään huolta viljelyksistä. Viljelykset ovat tuottaneet runsasta satoa niin, että ruoan puutteesta ennen kärsineissä kouluissa on nyt vihanneksia ja hedelmiä omaan tarpeeseen ja myös myyntiin yllin kyllin.

Osassa kouluja oppilaat ovat tuotannon myyntituloilla voineet kustantaa myös niiden oppilaiden koulumaksut, joilla ei siihen olisi muuten mahdollisuutta. Näin hanke on kasvattanut sosiaalista vastuullisuutta ja toisista huolehtimista koulujen lapsissa.

Kenian Postipankin kanssa yhteistyössä jo 400 koululaiselle on avattu oma säästötili säästäväisyyskasvatuksen ja koulumaksujen keräämisen tueksi.

Hankkeen ajatukset ja esimerkki on myös levinnyt lasten kautta heidän koteihinsa ja ympäröiviin kyliin ja synnyttänyt voimaantumista ja yrittäjyyttä jo kymmenissä

kylissä.

 

Vammaisten ja vajaakuntoisten lasten koulutushanke

ADRA Finland tukee hankkeessaan vammaisten ja vajaakuntoisten lasten oikeuksia koulutukseen.  Monelle kenialaislapselle koulunkäynti on vielä haave kun vanhemmilla ei ole varaa koulumaksuihin.

 

Koulutie on tämän sponsorihankkeen kautta avautunut noin 20 lapselle. Osa heistä on ala-asteen, osa yläasteen ja osa lukioasteen kouluissa.

 

Tuloksia

Hanke antaa paremman elämän ja toimeentulon mahdollisuuksia lapsille ja nuorille, joille ei siihen olisi muuten mitään mahdollisuuksia vammaisuuden tai muiden ongelmien takia.

Se muuttaa osaltaan syrjiviä vammaisasenteita kenialaisyhteisöissä.