Loading...

Kestävää auttamista

Jo 100 vuotta apua sekä kotimaan tarvitseville että kehitysmaiden vähäosaisille, maailman katastrofien uhrien auttamista unohtamatta. Sitä on yhden Suomen vanhimman kansalaiskeräyksen, Sympatian, historia kuin nykypäiväkin.

Keräyksen käynnisti Suomen Adventtikirkko vuonna 1921. Vuosisadan aikana lukemattomat ihmiset niin Suomessa kuin ulkomaillakin ovat saaneet apua kerätyistä varoista.

Nykyisin keräys on Adventtikirkon perustaman ADRA Finland säätiön varainkeruumuoto. ADRA Finland säätiö on suomalainen avustus -ja kehitysyhteistyöjärjestö, jonka työ kiteytyy kolmeen periaatteeseen: oikeudenmukaisuuteen, myötätuntoon ja rakkauteen. Sen toiminnan keskeisenä päämääränä on välittävien ja oikeusperustaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien kehittäminen. Työn lähtökohta on ajatus siitä, että kaikilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus parantaa omia lähtökohtiaan ja löytää rakentavalla tavalla oma paikkansa elämässä.

Pienet keräyskulut

Sympatia-keräystä on vuosikymmenten ajan toteutettu lipas- ja listakeräyksenä valtuutettujen kerääjien avulla. Tämä työ jatkuu edelleen ja sen oheen on tullut myös sähköisen lahjoittamisen mahdollisuus Sympatia.fi-sivuston kautta.

Keräyksen keräyskulut ovat enintään 10 prosenttia. Näin ollen 90 prosenttia lahjoitetuista varoista päätyy itse hankkeiden hyödynsaajille. Pienen kuluprosentin tekee mahdolliseksi se, että Sympatia kerääjät ovat kaikki vapaaehtoisia ja että ADRA Finland on organisoinut hallintonsa niin ohueksi kuin mahdollista. Sen saamat tuet ja lahjoitukset menevät siis mahdollisimman täysimääräisinä kohteisiin.

Tätä nykyä Sympatia-keräyksen tuotto käytetään katastrofiavun ohella ruoka-aputyöhön kotimaassa ja nuorten kehityskasvatuksen tukemiseen, sekä kehitysyhteistyöhankkeisiin Keniassa ja Ugandassa. Keräyksen avulla voidaan vuosittain auttaa noin 30–40 000 ihmistä kotimaassa ja useita kymmeniä tuhansia välittömästi ja välillisesti ulkomailla.

Lisätietoja:

Jaa tämä artikkeli!

2021-11-15T12:05:20+02:00
Go to Top