Loading...

Tavoitteena uusi me – blogisivusto aukeaa

Uusi me -blogisivusto on auennut kaikkien innokkaiden sisällöntuottajien käyttöön. Sivusto on osa ADRA Finland säätiön suunnittelemaa Tavoitteena uusi me -hanketta, joka tähtää yhteiskunnallisen osallisuuden kasvattamiseen ja syrjimättömyyden edistämiseen. Hankkeeseen ovat sitoutuneet mukaan Kirkkohallitus (ev.lut.), Uskonto- ja kulttuurifoorumi Fokus, Suomen Caritas ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Blogi on osa ADRA Finlandin yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyö kiteytyy kolmeen periaatteeseen: oikeudenmukaisuuteen, myötätuntoon ja rakkauteen. Ihmisten välisen keskusteluyhteyden parantamiseen on tällä hetkellä selvästi tarvetta ja blogisivusto tarjoaa sille yhden mahdollisen foorumin. Uusi me -blogi haluaa tarttua monenlaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin ja ottaa keskusteluun mukaan myös vaikeita asioita.

Keskustelukulttuuri Suomessa tuntuu monesti lähtevän siitä lähtökohdasta, että keskustelijoiden tulisi olla riittävän samanmielisiä, jotta keskustelua voidaan käydä ja vuorovaikutusta syntyä. Uusi me haluaa haastaa tätä näkemystä ja osoittaa, että kunnioittava keskustelu on mahdollista myös hyvin erilaisista näkökulmista maailmaa tarkastelevien ihmisten välillä.

Konkreettinen keskinäinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen tukevat sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa on kaikille tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Keskusteluun voi liittää henkilökohtaisia kokemuksia ja tunnettakin, sillä nämä ovat niitä väyliä joiden avulla meillä jokaisella on mahdollista pyrkiä tavoittamaan toisten ymmärrystä omalle näkökulmalle ja luomaan yhteys toisiin ihmisiin.

Kanssakäymisen ei tarvitse johtaa siihen, että ajattelemme asioista samalla tavalla, mutta toisten kuunteleminen mahdollistaa maailman monipuolistumisen. Sen tarkemman hahmottumisen, että jokaista asiaa voi tarkastella monella tavalla ja että meistä jokainen näkee maailman omasta yksilöllisestä näkökulmastaan.

Mahdollisuuksia monipuoliselle yhteiskunnalliselle keskustelulle

Kaikkien osallisuuden mahdollistavassa yhteiskunnassa normit ovat laveat ja yhteiskuntaan mahtuu monenlaisia ainutlaatuisia tarinoita ja ihmisiä. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan blogin sisältöjen tuottamiseen. Sisältöjä julkaistaan myös eri kielillä ja ne voivat olla tekstien lisäksi esimerkiksi podcast-, video- tai kuvakollaasi-muodossa.

Uusi me -blogin taustalla on siis toive monipuolistuvasta yhteiskunnallisesta keskustelusta, johon voisivat liittyä monenlaiset ihmiset. Tämä on tärkeää siksi, että kaikki suomalaisen yhteiskunnan jäsenet voivat olla mukana vaikuttamassa siihen, että vihalle ja epäluuloisuudelle annettu tila yhteiskunnassa kapenee. Saksalainen kirjailija ja filosofi Carolin Emcke (2017, 23–24) tiivistää Vihaa vastaan -kirjassaan ajatuksen seuraavasti:

Ei vaadi paljon pysyä niiden vierellä, joita uhkaillaan, koska he näyttävät erilaisilta, ajattelevat toisin, uskovat toisin tai rakastavat toisin. Kysymys on pikkuasioista, jotka voivat muuttaa paljon ja avata sosiaalisen ja diskursiivisen tilan niille, joilta se on aiottu sulkea. Ehkä tärkein liike vihaa vastaan on se, ettei anna eristää itseään. Ettei suostu siirtymään hiljaisuuteen, yksityisyyteen, oman pakopaikan tai piirin suojaan. Ehkä tärkein liike on itsestä ulos. Toisten luo.

Carolin Emcke myös kannustaa kirjassaan yhteiskuntaa yhteisölliseen olemassaoloon ja luomaan sellaisen ymmärryksen meistä, että jokaisen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus voivat tulla kunnioitetuksi. Kenenkään ei tarvitse ymmärtää kaikkia tai pitää kaikista yhteiskuntaan kuuluvista jäsenistä, mutta jokainen meistä voi antaa moninaisuuden olla ja tulla mahdolliseksi. (Emcke 2017, 175)

Voit lukea lisää Uusi me -blogista osoitteesta www.uusime.fi

Emcke, Carolin (2017) [2016]: Vihaa vastaan. Tampere: Vastapaino.

Jaa tämä artikkeli!

2021-05-14T18:19:23+03:00
Go to Top